Durant aquest estadi has d’evitar la realització de tractaments insecticides. Recorda que està prohibit l’ús de la major part de matèries actives que permeten el control de plagues en floració.

3_Abril_Inici Floració

 Descarrega el PDF