Les aplicacions d’herbicida en postemergència tradicionalment han estat la
tècnica més emprada per al control de males herbes en els cereals
d’hivern.  La generació de resistències
als principals grups d’herbicides utilitzats en aquest moment juntament amb una
reducció dels preus dels productes de preemergència han afavorit una
diversificació en els moments d’aplicació fent més freqüents les aplicacions en
preemergència del cultiu
.

Malgrat tot, no totes les males herbes es poden controlar en preemergència. A la vegada, sovint,  les condicions de l’explotació i les condicions climàtiques tampoc permeten aquest tipus d’aplicacions fent necessàries les intervencions un cop els cereals ja han emergit. 

El control mecànic, sobretot en
males herbes de fulla ampla en postemergència també és una opció a tenir en
compte, obtenint-se bones eficàcies a la vegada que es redueix la utilització
de productes fitosanitaris.

Així, les intervencions en
postemergència dels cereals d’hivern, ja sigui amb mitjans
mecànics
o amb
herbicides també són molt utilitzades.

Algunes consideracions a tenir en
compte  en l’aplicació d’herbicides en
postemergència són les següents:

Estadi Fenològic- Normalment com menys desenvolupades
estan les males herbes més sensibles són als herbicides en postemergència.  Es recomana aplicar quan les males herbes
gramínies no tenen més de 2 fulles i les de fulla ampla no fan rosetes de més
de 3 cm.  L’estadi fenològic, per tant,
determinarà en gran mesura l’eficàcia obtinguda o la dosi a aplicar.

Cal tenir
en compte que si les intervencions són molt precoces hi ha més risc de provocar
alguna fitotoxicitat. Aplicacions quan 
el coleòptil traspassa la superfície del sòl o quan la primera fulla
encara no l’ha travessat, estadis BBCH 09-10, tenen més risc de provocar algun
tipus de dany al cultiu

No repetir el mateix herbicida que
l’any anterior
.  En les zones on encara no s’han generat
resistències a un o tots els herbicides de postemergència, per allargar la vida
d’aquests productes es recomana alternar cada any herbicides de grups químics
(grups HRAC a la taula) diferents i a poder ser també moments d’aplicació.  Les rotacions amb pèsol o colza, per regla
general permeten una major alternança de grups químics.

Nivell d’infestació. Infestacions elevades requeriran
quan sigui possible dosis més elevades per a obtenir eficàcies acceptables i al
revés en les infestacions petites. En els casos en que les infestacions son
anormalment altes, més de 200 plantes/m2, cal revisar la forma de cultivar
perquè indiquen que amb la forma de conduir el cultiu s’està afavorint la
presencia de les males herbes. Els sistemes d’ajuda a la decisió com l’IPMwise resulten especialment útils a l’hora d’escollir l’herbicida a utilitzar
i d’ajustar les dosis en funció de les infestacions i l’estadi fenològic.

Avaluació de
les eficàcies obtingudes
.  En el quadern d’explotació que les
explotacions han d’emplenar en el marc de l’ús sostenible dels productes
fitosanitaris, ja hi apareix una columna on es demana reflectir l’eficàcia
obtinguda amb el tractament. Aquest aspecte resulta de molta importància a
l’hora de detectar de forma incipient l’aparició de resistències, errors en
l’aplicació dels herbicides, moment d’aplicació incorrecte, etc.

Condicions d’aplicació. Com en les aplicacions de
preemergència, els herbicides  s’han
d’aplicar  en correctes condicions, entre
elles es recomana no aplicar amb vents superiors a 2,5 m/s, temperatures
superiors al 25 ªC o humitats relatives inferiors a 50%. S’han d’escollir els
broquets depenent del tipus de herbicida a aplicar per a poder reduir el risc
de deriva tot i mantenint les eficàcies en aquest moment d’aplicació.

Els
herbicides autoritzats per aplicacions en postemergència a setembre de 2018 són
els següents i es poden consultar amb més detall a
l’apartat
de males herbes de la web del DARP

Articles relacionats