El Visor Agroforestal i3 posa a disposició del sector imatges del satèl·lit Sentinel-2

El
Visor
Agroforestal i3
(Índexs Instantanis d’Imatges) (
https://visors.icgc.cat/i3/)
permet als agricultors la visualització d’imatges Sentinel-2 i
la
opció de determinar
la
variabilitat de finques agrícoles a través de la utilització dels índexs NDVI i
MSAVI
.

https://visors.icgc.cat/i3/

Aquesta eina de consulta ha estat desenvolupada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) per encàrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARP) i de la Fundació Mas Badia, cofinançat pel projecte europeu LIFE+ FUTUR AGRARI.

Visor i3

El visor disposa de diverses eines
per a l’edició de capes, dibuixar polígons o afegir capes WMS, per exemple. A
més permet cercar parcel·les de 3 maneres:

– Per referència cadastral, topònim, coordenades geogràfiques o coordenades UTM.

– Per municipi, polígon i parcel·la.

– Activant la parcel·la o recinte del WMS SigPac.

Un cop situats a la parcel·la
d’interès podem obtenir informació sobre dades visibles com:

Imatges Sentinel-2 de l’ESA.

• Índexs NDVI i MSAVI2 generats per l’ICGC a partir de les imatges anteriors.

L’NDVI (Índex de vegetació diferencial normalitzat) es tracta d’un índex de referència molt utilitzat, de gran senzillesa de càlcul i de fàcil interpretació. Permet identificar la presència de vegetació en la superfície i caracteritzar la seva distribució espacial així com la seva evolució en el temps i l’MSAVI (Índex de vegetació ajustat al sòl modificat) es tracta també d’un índex de vegetació, però que intenta minimitzar l’efecte del sòl nu.


Marc Jabardo i Francesc Domingo – IRTA Mas Badia 

Carlos Ortiz – DARP