Un dels problemes que es plantegen en el moment d’establir el cultiu de sorgo  és conèixer de quines opcions es disposa per al control de males herbes que puguin afectar al cultiu.

Es tracta d’un cultiu que en estadis primerencs es sensible a la competència de les males herbes  per tant es recomana:

  • Cultivar bé i sembrar en camps nets de males herbes
  • Sembrar de manera que s’obtingui una germinació ràpida i homogènia del cultiu, amb la finalitat que aquest vagi més avançat que les males herbes que puguin germinar. És important el moment de sembra,la varietat i l’adobat.

Els mètodes mecànics com la rascla de pues o la rascla rotativa d’estrelles poden ser una bona opció per al control de males herbes dicotiledònies del cultiu. Les apliacions es poden fer tant en preemergència com en postemergència.

Pel que fa al control químic els herbicides disponibles en l’actualitat són els que es mostren a la Taula 1.

Aquests productes s’han d’aplicar en correctes condicions, entre elles es recomana no aplicar amb vents superiors al 2,5 m/s, temperatures superiors al 25 ºC o humitats relatives inferiors a 50%. S’han d’escollir els broquets que permetin reduccions de deriva mantenint les eficàcies en aquest moment d’aplicació.

Taula1: Herbicides registrats per al cultiu de sorgo a abril de 2019

JOSEP Mª LLENES

Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal

DARP

josepma.llenes@gencat.cat

JOSEP Mª MONTULL

Departament d'Hortofructicultura Botànica i Jardineria

UdL

ANDREU TABERNER

Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal

DARP

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin