Durant els mesos d’estiu, a part d’un increment substancial de les temperatures, la humitat baixa a mínims anuals. Això, juntament amb un tipus de vegetació fàcilment inflamable, comporta que determinats treballs, com la sega del cereal, tingui un risc molt elevat d’incendi.

Com cada any, els Agents Rurals, com a cos adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, inicia una extensa campanya on s’informa de les obligacions en els treballs de recol·lecció de cereal, així com un seguit de recomanacions per minimitzar el risc d’incendi en el camp.

 
Descripció

Durant els mesos d’estiu, a part d’un increment substancial de les temperatures, la humitat baixa a mínims anuals. Això, juntament amb un tipus de vegetació fàcilment inflamable, comporta que determinats treballs, com la sega del cereal, tingui un risc molt elevat d’incendi especialment en unes determinades franges horàries.

Es per això, que segons l’ORDRE AAM/111/2013, de 24 de maig, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola, així com les seves modificacions, ORDRE AAM/177/2014, de 3 de juny i ORDRE ARP/72/2016, de 7 d’abril, del 15 de juny al 15 d’agost s’inicia anualment un operatiu especial per la campanya de sega on es recorda a tots els implicats les obligacions, així com les recomanacions per disminuir el risc d’incendi. Per portar-ho a terme, s’estableix un ampli dispositiu de vigilància format pel cos dels Agents Rurals, els membres del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) de Forestal Catalana i els representants d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

 
Obligacions i Recomanacions durant la sega del cereal

Les obligacions per a recol·lectores i embaladores reflectides en l’Ordre en cas d’activació del pla ALFA de nivell 3, en la franja horària de 14 hores a 17 hores, consisteixen en:

  • Disposar d’un mínim de quatre aparells d’extinció: extintors d’escuma amb base d’aigua amb un mínim de 6 kg de capacitat i/o motxilles d’aigua (rígides o flexibles) d’una capacitat mínima de 12 litres d’aigua cadascuna. A part, caldrà disposar de l’extintor de pols ABC contra el foc de la màquina.
  • Disposar d’un mòbil o d’una emissora de banda de 80 MHz.
  • Comunicar a la sala central del Cos d’Agents Rurals l’inici i la finalització de les tasques agrícoles telefònicament (93 561 70 00) o per emissora de 80 Mhz (ADF).
  • En el cas d’utilitzar la picadora de palla acoblada al tractor, recordar que en cas d’activació de l’ALFA nivell 3, no es podrà utilitzar; i en l’ALFA nivell 2, no es podrà utilitzar en la franja horària compresa entre les 12 hores i les 18 hores.

Respecte a les recomanacions:

  • Disposar d’un tractor amb grades de discos per poder aturar el possible incendi mitjançant llaurades perimetrals.
  • Reduir la velocitat d’avanç en terrenys pedregosos o amb fort pendent i elevar la plataforma de tall.
  • Estar atent a les passades de maquinària del tipus recol·lectora, picadora de palla o embaladora. Es recomana que hi hagi una persona vigilant mentre es realitzen les tasques agrícoles.
  • Un cop el camp estigui recol·lectat, s’aconsella realitzar una franja perimetral (amb grades o arreus) al voltant del camp quan aquest sigui proper a edificacions i àrees forestals.
  • Es mantindrà en les condicions adequades de revisió periòdica i manteniment tota la maquinària agrícola, així com nets de vegetació els llocs d’emplaçament.

 

Com actuar en cas d’incendi
 
Per més informació

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/agents-rurals/campanyes-informatives/

Agents Rurals 935617000

Aviseu per mòbil en cas d’emergència (112 / app My112)

Centre de Mecanització Agrària 973 24 98 46

Josep Vilalta

Agents Rurals

Alex Estadella

Centre de Mecanització Agrària

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin