Les aplicacions d’herbicida en preemergència són cada vegada més freqüents. La causa principal és que aquests herbicides encara són una eina eficaç  per al control de males herbes que ja són resistents a la majoria dels herbicides aplicats en post emergència.

Si es vol continuar disposant d’aquest recurs eficaç, no s’ha d’abusar de la seva utilització i s’han d’utilitzar correctament en el marc d’una gestió integrada de les males herbes en el que han de tenir presència les rotacions de conreu, falses sembres, retards de sembra i fins i tot els guarets.

A la vegada resulta molt important alternar modes d’acció i de degradació dels herbicides les diferents campayes.

Per a la utilització d’aquests herbicides  s’han de tenir en compte els següents aspectes:

  • La presència de rostoll o palla disminueix l’eficàcia d’alguns d’aquests herbicides ja sigui per la seva intercepció abans de que arribin al sòl  o  per que impossibiliten una cobertura adequada d’aquest amb les conseqüents pèrdues d’eficàcia.
  • Alguns d’aquests productes en funció de la seva solubilitat es veuen influenciats per  humitat del sòl pel que les aplicacions en sequera poden resultar menys eficaces, ja que l’herbicida estarà menys disponible per a ser absorbit per les plantes.
  • Si es fa un laboreig del sòl, s’ha de fer pensant en afavorir  la germinació ràpida i homogènia de les males herbes  i s’ha de deixar correctament anivellat  sense massa terrossos.
  • En aquest moment d’aplicació no és necessari un gran volum de brou (<150 l/ha) ni broquets de gota fina. Els antideriva resulten igualment eficaços.
  • Per reduir el risc de deriva també és recomana aplicar correctament, sense vent  amb humitats relatives >50% i temperatures no molt altes inferiors a <25ºC. També és convenient respectar l’altura òptima de la barra de tractament en funció dels broquets utilitzats.

Taula 1: Herbicides disponibles autoritzats per aplicar en preemergència del cereal.

JOSEP Mª LLENES

Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal

DARP

JOSEP Mª MONTULL

Departament d'Hortofructicultura Botànica i Jardineria

UdL

ANDREU TABERNER

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin