La competència provocada per les males herbes en el cultiu del blat de moro pot provocar pèrdues molt considerables en el seu rendiment si no es controlen. Els diversos mètodes de control s’han d’integrar i combinar en el marc d’una estratègia de gestió integrada de les males herbes.  L’aplicació d’herbicides en preemergència és una eina molt eficaç que s’ha de tenir en compte i que s’ha d’utilitzar correctament. 

Les males herbes tenen una incidència molt important en el cultiu del blat de moro, factors com el reg, l’adobat o l’època de conreu contribueixen a augmentar la seva presència i els seus efectes.  La pràctica més freqüent per al seu  control és la utilització d’herbicides de síntesi i entre aquests, son generals les aplicacions en preemergènia. És a dir, aplicacions que se solen fer després de sembrar i abans de que neixin el cultiu i les males herbes. En cas del blat de moro se solen utilitzar per combatre gramínies i dicotiledònies .  

Malgrat tot, en el marc d’una gestió integrada de males herbes cal reduir la dependència dels herbicides per a obtenir bons rendiments. Per això quan sigui possible cal: 

  • Cultivar el blat de moro en el marc d’una rotació que ajudi a disminuir la quantitat de males herbes presents al camp. 
  • Sembrar en una data en la qual el període entre la sembra i l’emergència sigui el més curta possible. 
  • Emprar cicles de cultiu del blat de moro que no siguin excessivament llargs. Amb això s’aconsegueix que el període durant el qual es puguin instal·lar les males herbes sigui mes curt i el desenvolupament del cultiu més ràpid. Si el cicle és prou curt s’aconsegueix que les llavors de les males herbes no arribin a madurar el que pot ajudar a evitar la recàrrega del banc de llavors. 
  • Si la infestació de males herbes ho permet, cal substituir l’aplicació de preemergència per una aplicació en postemergència molt precoç del blat de moro i així poder ajustar millor el tractament a la flora present a la parcel.la 

En les aplicacions en preemergència es important conèixer la presència de males herbes al camp en anys anteriors per tal de poder utilitzar l’herbicida més adequat a les males herbes que l’afectaran. 

En quant als herbicides de preemergència cal tenir en compte que: 

  • Molts dels herbicides utilitzats en aquest moment s’absorbeixen per l’arrel de la mala herba que germina. Per a què això passi, l’herbicida ha d’estar disponible en la solució del sòl. Per tant aplicacions en sòls secs faran que l’herbicida no estigui disponible i les eficàcies es redueixin. És important que el sòl estigui humit o es realitzi un lleuger reg per aspersió després de l’aplicació. 
  • Sòls pesats i amb molta matèria orgànica adsorbiran més herbicida el que farà que n’hi hagi menys de disponible per aconseguir un bon control de les males herbes i per tant les eficàcies es redueixin. 
  • Una bona part d’aquestos també es poden utilitzar en postemergncia molt precoç i aixó permet fer una millor elecció de les formulacions a utilizar. 

Els herbicides autoritzats en aplicacions de preemergència en blat de moro són els següents: 

JOSEP Mª LLENES

Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal

DARP

JOSEP Mª MONTULL

Departament d'Hortofructicultura Botànica i Jardineria

UdL

ANDREU TABERNER

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin