Després de la maduresa fisiològica i abans de la recol·lecció, quan es donen episodis de pluges continuades,algunes varietats de blat tou poden iniciar el procés de germinació. Es produeix llavors la degradació dels midons del gra per l’acció d’uns enzims, les amilases. El resultat pot ésser la pèrdua de l’aptitud per a la panificació, fet que es mesura amb l’índex de caiguda.

L’índex de caiguda de HAGBERG (falling number) :

Quan s’inicia el procés de germinació s’activen un seguit de processos dins el gra del cereal que culminen amb la síntesi d’enzims, com l’α-amilasa. Aquests són els encarregats de transformar el mido del gra en glucosa, que serà utilitzada com a font d’energia.

L’activitat α-amilásica es mesura amb l’índex de caiguda. Valors baixos poden condicionar l’aptitud del blat per a la panificació.

Les farineres difícilment accepten lots de blat amb índexs de caiguda baixos. La correcció d’un lot amb un índex de caiguda baix requereix barrejar-lo amb un altre amb valors adequats amb una proporció molt més alta.

Aquest procés només té lloc quan coincideixen varies condicions:

Factors climatològics (Figura 1)

Figura 1. Factors climatològics que poden afectar a l’índex de caiguda

  • El gra ha d’haver arribat a la maduresa fisiològica i ha de tenir menys del 37 % d’humitat

  • S’han d’enregistrar temperatures altes durant l’etapa de gra lletós i pastós. Aquesta campanya les temperatures mitjanes del maig(Taula 1) han estat superiors a les normals, amb una diferència de gairebé 2 ºC respecte de la mitjana dels últims 10 anys.

Taula 1. Temperatures del més de maig d’estacions de les comarques gironines.

  • Després de maduresa fisiològica i abans de la recol·lecció s’han de donar temperatures fresques i episodis continuats de pluges o humitats altes (Figura 2). Aquesta campanya la precipitació acumulada el mes de juny ha estat superior a la normal, amb un elevat nombre de dies amb pluja, sobretot a algunes comarques gironines.

Figura 2. Precipitació de l’estació meteorològica de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) del mesos de maig i juny.

Sensibilitat varietal

Existeixen notables diferències entre varietats en la sensibilitat a aquest accident. No sempre es disposa d’aquesta informació, ja que només s’avalua amb garanties els anys problemàtics. A continuació es mostren els valors de l’índex de caiguda obtinguts en assaigs realitzats la campanya 2018-19, en la que no es van donar les condicions adequades per afavorir aquest accident i, en conseqüència, cal utilitzar amb precaucions

Figura 3. Índex de caiguda de varietats de blat tou de primavera a la localitat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà), la campanya 2018-19.

Figura 4. Índex de caiguda  de varietats de blat tou d’hivern a la localitat de Vilobí d’Onyar (la Selva), la campanya 2018-19.

Joan Serra

IRTA Mas Badia

Joan Fañé

IRTA Mas Badia

Roser Sayeras

IRTA Mas Badia

Eduard Gonzalo

IRTA Mas Badia

Jordi Doltra

IRTA Mas Badia

Sonia Gil

IRTA Mas Badia

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin