La campanya 2019-20 s’han realitzat assaigs d’avaluació de varietats comercials de colza a l’interior de Girona (Vilobí d’Onyar –la Selva-), als regadius de Lleida (Sucs –el Segrià-), als Secans Frescals (Olius – el Solsonès-) i als Secans Semifrescals (Artesa de Segre –la Noguera-). Les diferències en producció entre varietats normalment no han estat significatives. Tot i això, a l’interior de Girona, on s’han avaluat un major nombre de varietats, en quatre anys d’assaig han destacat ES IMPERIO, MEMORI CS, DIFFUSION, SY FLORIDA, SY HARNAS, ES CESARIO i DK EXPRESSION. A les tres darreres campanyes destaquen també HILLICO, UMBERTO KWS, TREZZOR, etc

Durant la campanya 2019-20 s’han realitzat assaigs de varietats comercials de colza a diferents zones productores de Catalunya: l’interior de Girona, els regadius de Lleida, els secans frescals i els secans semifrescals.

Interior de Girona

Les comarques de l’interior de Girona es caracteritzen per una pluviometria anual propera a 700 mm i un règim tèrmic temperat. Es la zona productora que es disposa d’una sèrie històrica més llarga (15 anys) i on s’assaja un major nombre de varietats (41 híbrids la campanya 2019-20).

Entre les varietats assajades les darreres quatre campanyes ES IMPERIO, MEMORI CS, DIFFUSION, SY FLORIDA, SY HARNAS, ES CESARIO i DK EXPRESSION han presentat rendiments significativament superiors a ARSENAL.

Dins els híbrids assajats els tres darrers anys agrícoles destaquen sobretot HILLICO, UMBERTO KWS i TREZZOR.

Per últim, cal fer menció també algunes de les varietats assajades els darrers dos anys, principalment a RGT JAKUZZI, MELODIE i ES AMADEO.

Figura 1. Índexs productius mitjans de les varietats de colza assajades les campanyes 2016-17, 2017-18, 2018-19 i 2019-20 a l’interior de Girona

Regadius de Lleida

Tots els assaigs en regadiu s’han realitzat a la localitat de Sucs (el Segrià).

Figura 2. Índexs productius mitjans de les varietats de colza assajades les campanyes 2016-17, 2017-18, 2018-19 i 2019-20 als Regadius de Lleida.

En els darrers quatre anys d’assaig s’han avaluat les varietats HARCOL, DK EXPOWER, CONRAD CL, ES HIDROMEL, ARSENAL i AQUAREL CL, que no han mostrat diferències significatives de producció entre elles.

En tres anys d’assaig cal fer menció al comportament d’ASTRONOM.

Secans frescals

Els assaigs de la campanya 2019-20 s’han realitzat a la localitat d’Olius (el Solsonès). Es tracta d’una zona amb un règim tèrmic fred (temperatura del mes d’abril inferior a 12 °C) i una pluviometria anual superior a 700 mm.

Figura 3. Índexs productius mitjans de les varietats de colza assajades les campanyes 2016-17, 2017-18, 2018-19 i 2019-20 als Secans Frescals

Les varietats assajades durant quatre anys (DK EXPOWER, ARSENAL i HARCOL) no han mostrat diferències significatives de rendiment amb el testimoni ES HYDROMEL.

En dos anys d’assaig cal destacar el bon comportament productiu de DK EXPRESSION i GORDON KWS.

Secans semifrescals

Els assaigs s’han realitzat a la localitat d’Artesa de Segre (la Noguera). Es tracta d’una zona amb un règim tèrmic de fred a temperat (temperatura del mes d’Abril propera a 12 °C) i una pluviometria anual mitjana de poc més de 500 mm (semifrescal). Es disposa d’informació d’assaigs de tres anys.

Figura 4. Índexs productius mitjans de les varietats de colza assajades les campanyes 2016-17, 2017-18, 2018-19 i 2019-20 als Secans Semifrescals.

Amb els resultats de tres anys la varietat ARSENAL ha superat els rendiments d’HARCOL. En dos anys d’assaig destaquen també els comportaments productius de DK EXPRESSION, ES CESARIO i GORDON KWS.

Joan Serra

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Eduard Gonzalo

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Antoni López

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Sònia Gil

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Joan Fañé

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Jordi Doltra

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Roser Sayeras

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Josep Antón Betbesé

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin