En els assajos de varietats d’ordi de cicle llarg realitzats a les zones de l’interior de Girona, secans frescals, secans semifrescals i secans àrids i semiàrids s’han obtingut uns millors comportaments productius en les varietats RGT PLANET, SCRABBLE, CRESCENDO, LAGALIA, LAUREATE, ZOO* i RGT MEDINACELLI, totes elles amb rendiments similars a varietats de referència com PEWTER i MESETA.

GIRONA INTERIOR. Les varietats assajades els darrers quatre anys a la zona de l’interior de Girona que han mostrat uns millors rendiments han estat RGT PLANET, SCRABBLE, CRESCENDO, BASIC, MESETA, GUSTAV, LAGALIA i PEWTER. Amb tres anys d’assaigs també  LAUREATE, FATIMA, ZOO*, RGT MEDINACELI i MENDIOLA han mostrat molt bons rendiments.

SECANS FRESCALS. Les varietats amb un millor comportament productiu als secans frescals han estat SCRABBLE, GUSTAV, PEWTER, MESETA, LAGALIA i HISPANIC; amb tres anys de dades també RGT LUZIA i LAVANDA han mostrat molt bons rendiments.

SECANS SEMIFRESCALS. No s’han observat diferències significatives entre varietats en els assaigs d’Artesa de Segre, tot i així les més productives han estat les varietats assajades els darrers tres anys: RGT PLANET, LAUREATE, CRESCENDO, RGT MEDINACELLI, ZOO*, MALTESSE i MENDIOLA. També han mostrat molt bones produccions les varietats GUSTAV, SCRABBLE, HISPANIC, MESETA, LAGALIA, IBAIONA, RGT LUZIA, LAVANDA i PEWTER amb quatre anys de dades.

SECANS ÀRIDS I SEMIÀRIDS. Les varietats amb uns majors rendiments els darrers quatre anys a la zona dels secans àrids i semiàrids han estat RGT PLANET, CRESCENDO, SCRABBLE, STREIF, BASIC, ZOO*, LAGALIA i PEWTER. Amb tres anys d’assaigs també ha destacat LAUREATE.

Les varietats més tardanes a espigat han estat LAUREATE i MALTESSE; pel contrari, les més precoces han estat HISPANIC, RGT MEDINACELLI, LAVANDA i LG AUSTRAL.

Les varietats amb un pes hectolítric més elevat han estat MESETA, MENDIOLA i BASIC; pel contrari els valors més baixos s’han obtingut amb LAUREATE, RGT MEDINACELLI i LAGALIA.

Les varietats que han presentat un contingut en proteïna més elevat han estat RGT MEDINACELLI i MESETA. Els valors més baixos s’han obtingut amb LAUREATE, RGT PLANET i CRESCENDO.

Joan Serra

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Jordi Doltra

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Josep Anton Betbesé

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Lleida)

Sònia Gil

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Roser Sayeras

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Eduard Gonzalo

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin