A les zones de Girona interior, secans frescals i secans semifrescals totes les varietats de blat tou d’hivern assajades han mostrat molt bon comportament productiu. Destaca la precocitat a espigat de RGT TOCAYO i CAMARGO, i la sensibilitat a l’ajagut de KLIMA, RGT SOMONTANO i RGT TOCAYO.

GIRONA INTERIOR. Totes les varietats assajades a la zona de l’interior de Girona han mostrat molt bon comportament productiu, sense diferències significatives entre elles. Tot i així les que han presentat uns majors rendiments amb 4 anys de dades han estat PIBRAC, BASILIO, FILON i RGT SOMONTANO, i amb tres anys d’assaigs també ORLOGE i TENOR.

SECANS FRESCALS. El comportament productiu a les zones dels secans frescals també ha estat molt bo en totes les varietats. S’han observat rendiments superiors al testimoni MARCOPOLO amb les varietats FILON, RGT TOCAYO i CAMARGO, i amb tres anys de dades també amb la varietat PORTICCIO.

SECANS SEMIFRESCALS. Les varietats assajades a la zona dels secans semifrescals no han mostrat diferències significatives entre elles pel que fa al rendiment, i totes han mostrat una major producció respecte el testimoni NOGAL.

Les varietats més precoces a espigat han estat RGT TOCAYO i CAMARGO, mentre que la més tardana ha estat NEMO.

Les varietats KLIMA, RGT SOMONTANO i RGT TOCAYO són les que han mostrat una major sensibilitat a l’ajagut. La major sensibilitat a rovell groc s’ha observat amb les varietats PORTICCIO, CAMARGO i NOGAL, sense superar en cap cas el 10% de superfície foliar afectada. La varietat RGT TOCAYO és la que mostra una major sensibilitat al rovell bru, amb severitats properes al 25%.

Les varietats amb un pes hectolítric més elevat han estat IPPON, PORTICCIO, LG RUGO, RGT TOCAYO I PIBRAC, per sobre de 74 kg/hl; per contra les varietats CHAMBO, KLIMA I OBIWAN són les varietats que han mostrat un menor per específic.

El contingut en proteïna més elevat s’ha observat en les varietats IPPON, NOGAL, OVALIE CS, KLIMA, BASILIO, MARCOPOLO i ORLOGE, totes per sobre del 12%. Les que han presentat un menor contingut en proteïna han estat FILON, NEMO i CAMARGO.

Joan Serra

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Jordi Doltra

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Josep Anton Betbesé

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Lleida)

Sònia Gil

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Roser Sayeras

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Eduard Gonzalo

IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin