En els assaigs realitzats a la localitat d’Olius (el Solsonès), als Secans Frescals els dos darrers anys, ha destacat el comportament d’ES IMPERIO, HILLICO, RGT JAKUZZI i DIFFUSION, entre les varietats de colza convencionals.

Des de 2015 es venen fent assaigs de varietats de colza a la localitat d’Olius (el Solsonès), a la zona agroclimàtica dels Secans Frescals, en el transcurs dels quals s’ha produït una renovació varietal molt intensa en les varietats assajades. En els dos darreres anys d’assaig, malgrat que no s’han observat diferències significatives de producció entre varietats, es pot destacar el comportament d’ES IMPERIO, HILLICO, RGT JAKUZZI i DIFFUSION.

Aquesta darrera campanya, entre les varietats Clearfield, els majors rendiments s’han obtingut amb CARLTON CL i VESTAL CL.

També s’ha assajat la varietat alt oleica V 316 OL, que ha mostrat un potencial productiu lleugerament inferior en comparació amb els híbrids convencionals.

Josep Antón Betbesé

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Teresa Font

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Joan Serra

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Ezequiel Arqué

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Roser Sayeras

IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin