Qualitat de la colza: Quins paràmetres cal tenir en compte ?

Qualitat de la colza: Quins paràmetres cal tenir en compte ?

El període de formació del gra i la recol·lecció són moments decisius per a la qualitat de la colza. El principals requeriments de qualitat són el contingut en greix (superior al 40 %), la humitat de gra (inferior al 9 %) i la presència d’impureses (inferior al 2...
Cal aplicar nitrogen en cobertora del blat de moro

Cal aplicar nitrogen en cobertora del blat de moro

Les aplicacions de nitrogen quan el cultiu ja està establert són essencials per assolir bones produccions de blat de moro. Recomanacions principals: ajustar les dosis aportades a les circumstàncies de cada cas, usant Eines d’Ajuda a la Decisió; fraccionar, si es pot,...
Desherbatge abans de la collita de cereals d’hivern

Desherbatge abans de la collita de cereals d’hivern

Quan el control de les males herbes en un cultiu no ha estat prou eficaç, a vegades es produeixen situacions de cultiu en que fa falta controlar males herbes tot just abans de collir. Així, quan es cultiven cereals d’hivern com ara ordi o blat, en anys de pluges...