DOCUMENTS

GUIES ACTIVITATS DEMOSTRATIVES 

MICOTOXINES 

APLICACIONS EFICIENTS  

REG LOCALITZAT 

dejeccions EN COBERTORA

CULTIUS CAPTADORS

ÍNDEX DE BLANCOR 

ROVELL GROC

RECOMEX

2020

2019

2018

2017

JORNADES INTERCOMARCALS

XVIII Jornada intercomarcal de conreus extensius

ALTRES JORNADES

BLAT TOU DE QUALITAT EN EL REGADIU DEL CANAL SEGARRA-GARRIGUES

Desherbatge mecànic en cereals d’hivern

ALTRES DOCUMENTS

VIURE AL SÒL