DOCUMENTS

GUIES ACTIVITATS DEMOSTRATIVES 

REG LOCALITZAT 

CULTIUS CAPTADORS

ROVELL GROC

RECOMEX

2019

2018

2017

2016

JORNADES INTERCOMARCALS

XVIII Jornada intercomarcal de conreus extensius

ALTRES JORNADES

BLAT TOU DE QUALITAT EN EL REGADIU DEL CANAL SEGARRA-GARRIGUES

Desherbatge mecànic en cereals d’hivern

ALTRES DOCUMENTS

VIURE AL SÒL