DOCUMENTS

GUIES

MICOTOXINES 

APLICACIONS EFICIENTS  

REG LOCALITZAT 

dejeccions EN COBERTORA

CULTIUS CAPTADORS

QUALITAT DEL SÒL

ÍNDEX DE BLANCOR 

DENSITAT DE SEMBRA

ROVELL GROC

PRESENTACIONS

TRANSGÈNICS

MICOTOXINES

BLATS ANTICS

FERTILITZAR AMB DEJECCIONS

RECOMEX

2020

2019

2018

2017

JORNADES INTERCOMARCALS

XVIII Jornada intercomarcal de conreus extensius

ALTRES JORNADES

BLAT TOU DE QUALITAT EN EL REGADIU DEL CANAL SEGARRA-GARRIGUES

Desherbatge mecànic en cereals d’hivern

ALTRES DOCUMENTS

VIURE AL SÒL