DOCUMENTACIONS de JORNADES

RECOMEX

2018

2017

2016

JORNADES INTERCOMARCALS

XVIII Jornada intercomarcal de conreus extensius

ALTRES JORNADES

PRODUCCIÓ DE BLAT TOU DE QUALITAT EN EL REGADIU DEL CANAL SEGARRA-GARRIGUES

Desherbatge mecànic en cereals d’hivern