GENVCE FINAL

GENVCE (Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España) és un grup de treball integrat per tècnics responsables de la realització d’assaigs de les xarxes d’experimentació de varietats de les Comunitats Autonomes, de la Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV), del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) i d’empreses del sector privat.

L’objectiu de GENVCE es oferir al sector cerealista (tècnics, agricultors, industrials i administració) informació precisa i pràctica sobre l’adaptació agronòmica i la qualitat de les noves varietats de cereals, a les diferents zones de cultiu d’Espanya.

logos genvce
logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin