Cultius captadors de nitrogen

Els cultius captadors o catch-crops són cultius intermedis que tenen com a objectiu principal reduir o minimitzar les pèrdues per lixiviació del nitrogen romanent del sòl després del conreu principal. L’objectiu és que el cultiu captador absorbeixi la major part del nitrogen inorgànic que ha quedat al sòl després del cultiu principal per desenvolupar-se. D’aquesta manera s’evita el rentat de nitrats cap a les aigües freàtiques, es protegeix el sòl de fenòmens erosius, s’evita la formació de la crosta de sòl, es millora l’hàbitat de la microfauna del sòl i en ocasions augmenta la diversitat paisatgística del territori. Un bon cultiu intermediari hauria complir els següents requisits:

No lleguminosa

Tolerància a les gelades.

Elevat creixement juvenil a temperatures baixes

Facilitat d’establiment del cultiu

Baix cost de gestió


 

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin