boto retorn a inici
MENÚ
LA CAPACITAT DELS CEREALS PER COBRIR EL SÒL DURANT L’AFILLAMENT, UN ASPECTE A CONSIDERAR EN EL CONTROL DE LES HERBES
La capacitat per cobrir el sòl durant els primers estadis de desenvolupament atorga al cultiu una major o menor aptitud per competir amb les males herbes. Aquesta depèn principalment de l’espècie i, en segon terme, de la varietat. Quan més aviat el cultiu cobreix el […]
TRACTAMENTS EN LLAVOR DE CEREALS D’HIVERN
La bona arrencada dels cereals d’hivern, després de la sembra, és una qüestió important per a la salut del cultiu fins el moment de la recol·lecció. Alguns problemes, sobretot malalties, es poden transmetre mitjançant la llavor de sembra i generar situacions que poden ser greus […]
MILLORA SOSTENIBLE DE LA PROTEÏNA DEL GRA DE BLAT AMB L’ASSOCIACIÓ DE LLEGUMINOSA
És possible incrementar la proteïna del gra de blat quan es cultiva juntament amb una lleguminosa, amb el que es coneix com un cultiu associat. L’espècie de lleguminosa, la varietat de blat, la proporció de sembra o la separació del gra collit són factors que […]
EXPERIÈNCIES AMB APLICACIÓ DE BIOESTIMULANTS EN BLAT
Els productes bioestimulants, ja sigui amb aplicació foliar o radicular estan a la disposició del productor com una eina per millorar el rendiment dels nostres cultius, sobretot en condicions d’estrès per la planta tan biòtics com abiòtics. Malgrat això de moment no han mostrat una […]
EXPERIÈNCIES AMB TRACTAMENTS FUNGICIDES EN BLAT I ORDI
Els tractaments fungicides són habituals tant en ordi com en blat. Cal tenir clar quan cal tractar i quines són les matèries actives més eficaces. Amb el resultat d’aquests assaigs podem observar que només cal tractar en cas de ser necessari i en el cas […]
MANEIG DE LES RESTES DE COLLITA DEL BLAT DE MORO
Les principals restes de collita en conreus extensius són la palla i el rostoll. Aquestes es caracteritzen per tenir una baixa humitat, una elevada relació C/N i per ser una font important de nutrients que s’alliberen lentament en el temps. El panís és un dels […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE BLAT TOU DE PRIMAVERA
Tot i no observat diferències significatives en el rendiment de les varietats assajades al litoral de Girona i als regadius de Lleida, les que coincideixen a les dues zones amb uns bons comportaments productius són RGT TOCAYO, RGT MIKELINO, RGT PISTOLO, ARTUR NICK VALBONA, RGT […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE BLAT TOU D’HIVERN
Als assaigs de varietats de blat tou d’hiven de Girona interior, secans frescals i secans semifrescals, les varietats que han mostrat uns millors comportaments productius a les tres zones han estat PIBRAC, RGT SOMONTANO, NEMO, MARCOPOLO, RGT ALTAVISTA, RGT TOCAYO, CHAMBO i FILON. GIRONA INTERIOR. […]
CÀRIES EN BLAT
La càries en el blat és una malaltia que no sol ser freqüent en el cultiu, per les pràctiques agrícoles i també fitosanitàries que fan els comercialitzadors de llavors i els agricultors. Els seus símptomes poden passar desapercebuts si els nivells d’infecció són baixos i […]
L’ADAPTACIÓ DE LES NOVES VARIETATS DE BLAT TOU DE CICLE LLARG
Les varietats de blat tou de cicle llarg, assajades a l’interior de Girona, als secans frescals i als secans semi frescals, que han mostrat uns millors resultats productius a les 3 zones han estat RGT SOMONTANO, SOLEHIO, MARCOPOLO i CHAMBO. A Girona interior també la […]
RESULTATS DE NOVES VARIETATS DE BLAT TOU DE CICLE CURT
Les varietats de blat tou de cicle curt assajades a Girona litoral que han mostrat uns millors resultats productius han estat RGT PISTOLO, ARTUR NICK, RGT MIKELINO, RGT COSACO i RGT TOCAYO. A la zona del regadiu de Lleida la varietat que ha mostrat un […]
Varietats de blat de cicle llarg de la xarxa GENVCE
Es presenten els resultats productius de les varietats de blat tou de cicle llarg assajades a nivell estatal en el marc de la xarxa GENVCE. Entre les varietats assajades durant dues campanyes NEMO, FILON, PIBRAC, RGT SACRAMENTO i MARCOPOLO han estat les que han format […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram