boto retorn a inici
MENÚ
LA FERTILITZACIÓ NITROGENADA DEL PANÍS EN COBERTORA
Introducció El blat de moro ocupa a Catalunya unes 40.000 ha, la gran majoria als regadius de Lleida i Girona, i és un dels cultius herbacis que proporciona més marge brut, sobretot quan acompanyen els preus, si bé, té uns elevats costos de producció (Lloveras […]
L’ADOBATGE NITROGENAT DE COBERTORA DELS CEREALS D’HIVERN EN CONDICIONS DE SEQUERA
Les pluges durant aquest hivern han estat molt escasses a la major part de Catalunya, i s’encara l’inici de la primavera amb una forta sequera que fa patir el bon rendiment de molts cultius. Aquest fet influencia de manera important en el maneig del cereal […]
L’ADOBATGE NITROGENAT DE COBERTORA DELS CEREALS D’HIVERN
L’absorció dels nutrients és poc important en els primers estadis dels cereals d’hivern, però és intensa a partir del fillolat i al llarg de l’encanyat, fins a l’aparició de l’espiga. La cobertora és el moment més important en l’adobatge nitrogenat dels cereals d’hivern. Després de […]
EN CEREAL D’HIVERN, CAL TENDIR A FERTILITZAR QUAN JA HA NASCUT EL CULTIU
La cobertora és un moment clau en l’adobatge nitrogenat dels cereals d’hivern perquè, és a partir d’aquest període (en sortir de l’hivern) quan les necessitats de nitrogen del cultiu s’incrementen substancialment. Per diversos motius, hi haurà anys o circumstàncies que impediran fer aquesta aplicació. No […]
LA FERTILITZACIÓ DE COBERTORA DELS CULTIUS D’HIVERN FACILITA UN ÚS MÉS EFICIENT DELS NUTRIENTS
Aplicar una part important del nitrogen (N) que el cultiu necessita quan aquest ja està establert (cobertora) fa que les plantes usin el N de forma més eficient. En cobertora s’hi poden aplicar dejeccions ramaderes líquides (aplicacions primerenques) o adobs minerals (tant primerenques com tardanes). […]
PERÍODES D’APLICACIÓ DE FERTILITZANTS: UNA DECISIÓ IMPORTANT
Escollir el moment per a fertilitzar és una tasca extremadament important de cara a aprofitar al màxim els nutrients que s’apliquen i alhora mirar de reduir-ne les pèrdues. Lligat amb això, cal conèixer que el nitrogen és un element molt soluble en aigua, cosa que […]
COM FERTILITZAR EL BLAT DE MORO EN COBERTORA; UNA DECISIÓ QUE CAL RAONAR
Per optimitzar la producció del blat de moro és necessari aplicar N mineral en cobertora i, en la mesura del possible, fraccionar la dosi a aplicar en diverses aportacions, preferiblement a través del reg. Us oferim unes orientacions generals i us recomanem utilitzar Eines d’Ajuda […]
APLICACIÓ DE DEJECCIONS LÍQUIDES EN COBERTORA DELS CULTIUS EXTENSIUS
Aplicar dejeccions líquides en cobertora permet augmentar l’eficiència en la utilització dels nutrients – principalment el nitrogen – que aporten. S’ha editat una guia on es fa referència als punts clau per l’aplicació de dejeccions líquides en aquest moment: la dosificació, el moment òptim d’aplicació, […]
N-COLZA: Una eina per a calcular la fertilització nitrogenada en cobertora de la colza
La biomassa a sortida d’hivern és un bon indicador del nitrogen absorbit pel cultiu i permet estimar la quantitat de nitrogen que necessita cada parcel·la. Aquesta eina en format de full de càlcul, que us podeu descarregar, és una ajuda per decidir la dosi de nitrogen a aplicar en […]
Cal aplicar nitrogen en cobertora del blat de moro
Les aplicacions de nitrogen quan el cultiu ja està establert són essencials per assolir bones produccions de blat de moro. Recomanacions principals: ajustar les dosis aportades a les circumstàncies de cada cas, usant Eines d’Ajuda a la Decisió; fraccionar, si es pot, les aportacions de […]
Quins factors s’han mostrat determinants a l’hora de produir blat de qualitat ?
La producció de cereals d’hivern de qualitat depèn principalment de tres factors principals: varietat, climatologia i fertilització. En aquest darrer factor de la fertilització, seleccionar les parcel·les segons el seu historial i fraccionar l’aplicació de nitrogen en cobertora, són dos punts claus per obtenir bons […]
Adobar el blat de moro en cobertora
El blat de moro necessita aplicacions de N mineral en cobertora (quan el cultiu té un creixement elevat i, per tant, unes necessitats de N també elevades) per optimitzar la producció. Es recomana fraccionar la dosis a aplicar en diverses aportacions, quan sigui possible. Cal triar […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram