boto retorn a inici
MENÚ
Diabrotica virgifera: DISTRIBUCIÓ A CATALUNYA, CICLE DE VIDA I MÈTODES DE CONTROL
A finals del mes de juny de l’any passat es va detectar per primera vegada a Catalunya el coleòpter Diabrotica virgifera virgifera en un camp de blat de moro a la demarcació de Lleida. Els danys principals i més severs són causats per les larves, […]
ASPECTES D’INTERÈS EN EL CONTROL DE MALES HERBES EN POSTEMERGÈNCIA DE LA COLZA
Les aplicacions en postemergència de la colza resulten interessants per a controlar les males herbes que s’hagin pogut escapar al tractament en preemergència o bé poden ser utilitzades com a única opció de control en parcel·les on s’ha fet una gestió integrada de les males […]
ASPECTES D’INTERÈS EN EL CONTROL DE MALES HERBES EN COLZA
És important conèixer, preveure i agafar consciència dels possibles problemes que poden afectar a la parcel·la que es pretén sembrar amb colza. Entre d’altres coses per planificar una rotació de cultius correcta i perllongada per tenir-la el més neta possible en el moment de la […]
DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA. PRIMERA DETECCIÓ A CATALUNYA
Detectat per primer cop a Catalunya el coleòpter Diabrotica virgifera virgifera en camps de blat de moro a la província de Lleida. És considerat com una de les plagues més devastadores del blat de moro pels danys i pèrdues econòmiques que pot arribar a originar […]
ASPECTES D’INTERÈS EN EL CONTROL DE MALES HERBES EN COLZA
Pel seu cicle, la colza és un cultiu que es pot veure molt afectat per les males herbes. És important que la parcel·la estigui gestionada amb una rotació de cultius correcta i perllongada per tenir-la el més neta possible de tal manera que ens resultin […]
VIABILITAT ECONÒMICA DELS TRACTAMENTS EN CEREAL D’HIVERN
El cultiu dels cereals d’hivern es dóna habitualment en zones de secà, exceptuant les zones de regadiu del pla de Lleida i alguns altres casos més individuals. En aquestes condicions i per la climatologia mediterrània, les produccions que s’assoleixen permeten pocs tractaments fitosanitaris, i aquests […]
ESTRATÈGIES DE CONTROL DE LES VIROSIS EN BLAT DE MORO
A diferència de les malalties fúngiques, és important saber que les infeccions per virus no es poden curar amb cap tipus de tractament fitosanitari un cop s’ha produït la infecció de la planta. En cas de voler actuar contra potencials infeccions, caldrà doncs fer-ho de […]
LES VIROSIS EN CEREALS D’HIVERN I ELS SEUS TRANSMISSORS, ELS PUGONS
Les virosis són malalties dels cereals que en anys concrets poden tenir força incidència en les parcel·les si no es manegen adequadament. El BYDV, el més estès i important, el BaYMV i el WDV, són virosis que provoquen danys i pèrdues en els cereals, i […]
CONTROL DE MALES HERBES EN EL CULTIU DE LA COLZA
La colza és un cultiu complex en el qual hem de prendre decisions per al control de les males herbes fins i tot abans de triar la varietat a sembrar. La superfície conreada amb colza no ha deixat d’augmentar en els darrers anys. Les principals […]
Els tractaments contra les plagues de l’alfals
L’alfals (Medicago sativa) és un cultiu molt habitual en les rotacions de cultius extensius en les zones de regadiu de Catalunya. El seu aprofitament és bàsicament farratger i el farratge s’aconsegueix mitjançant talls periòdics de la massa vegetativa, la qual després es processa principalment en […]
Control de males herbes del cereal en post emergència precoç
En el control de les males herbes del cereal es distingeixen diversos moments d’actuació: abans de sembrar-lo, després de sembrat i abans de que neixi i després de que el cultiu hagi nascut. En aquest darrer moment encara es té en compte dos moments d’actuació […]
El control de males herbes en les superfícies d’interès ecològic
La Comissió Europea ha prohibit l’ús de fitosanitaris en las Superfícies d’Interès Ecològic (SIE). Aquesta decisió està recollida, entre d’altres, en la modificació del Reglament Delegat 639/2014 sobre pagament verd o “greening” modificat pel  Reglament Delegat (UE) 2017/1155 de la Comissió de 15 de febrer […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram