boto retorn a inici
MENÚ
EFECTE DE LA VARIETAT EN EL CONTINGUT EN FUMONISINES DEL GRA DE BLAT DE MORO
El contingut en micotoxines del gra del blat de moro està molt influenciat per la genètica de cada varietat. És per això, que resulta molt important triar bé quin híbrid es sembra, per tal d’obtenir produccions més sanes. Alguns dels que han presentat les contaminacions […]
APLICACIÓ DE FUNGICIDES I INSECTICIDES PER DISMINUIR EL CONTINGUT EN MICOTOXINES (FUMONISINES I DON) EN BLAT DE MORO
Durant la campanya 2021, s’han dut a terme assaigs per avaluar la incidència de tractaments fungicides i insecticides en la reducció del contingut en micotoxines (fumonisines i DON) a camp en blat de moro. Els resultats suggereixen que principalment l’aplicació dels insecticides CORAGEN® 20SC i […]
LES VARIETATS COM A EINA FONAMENTAL PER REDUIR EL RISC DE CONTAMINACIÓ DE MICOTOXINES AL GRA DE BLAT DE MORO
Les varietats més tolerants a les infeccions de fongs productors de micotoxines esdevé una de les eines principals per reduir el risc de contaminació de fumonisines a camp. Les darreres campanyes s’ha observat una major tolerància en les varietats P1570Y, FESTILO, LG31630, 69YG, DKC6927YG i […]
TOLERÀNCIA VARIETAL. UNA EINA PER REDUIR EL CONTINGUT EN FUMONISINES AL GRA DE BLAT DE MORO
La tolerància varietal és una de les principals eines que disposen els productors de blat de moro per disminuir el risc de contaminació per fumonisines a camp. Els híbrids que, en les dues darreres campanyes, han mostrat una major tolerància han estat P0937Y, P1570Y, P1921Y, […]
Contingut en fumonisines i tolerància varietal
La tolerància varietal és una de les informacions importants de què disposen els productors per intentar reduir el contingut en fumonisines en el blat de moro per a gra. La sembra de varietats transgèniques amb la modificació MON810 pot contribuir a disminuir les contaminacions. En […]
Micotoxines: Qualitat del blat de moro de la collita d’enguany
Tot i que en alguna zona encara no s’ha acabat la recol·lecció, es presenten els resultats obtinguts fins ara respecte a la qualitat del blat de moro, en relació a les micotoxines de la collita d’enguany. Es disposa d’un total de 189 mostres, un 8 % […]
Tolerància a la contaminació per fumonisines de les varietats de blat de moro per a gra
La sanitat del gra de blat de moro és un requisit cada vegada més demandat per les empreses compradores. Una de les principals problemàtiques sanitàries és el contingut en micotoxines; i, en les nostres zones productores, especialment en fumonisines. Per reduir la seva presència, la […]
Varietats de blat de moro i tolerància a fumonisines
El material vegetal és un dels factors més importants a l’hora de reduir la contaminació per micotoxines, i en particular les fumonisines. Hi ha molts aspectes que es poden tenir en compte en una mateixa varietat per intentar controlar aquesta problemàtica. És per això que en […]
MICOTOXINES: una producció de blat de moro més sana
Els primers resultats sobre la presencia de micotoxines de la campanya 2016 mostren uns continguts en fumonines i en deoxinivalenol o DON, més baixos que els obtinguts la campanya anterior. Les dades de que es disposa fins ara són de les comarques gironines, on la collita va més […]
Blat de moro amb baix contingut en fumonisines
Per reduir el risc de contaminació s’han de cultivar varietats poc susceptibles amb resistència als barrinadors (transgèniques), efectuar sembres precoces, no demorar en excés la data de recol·lecció, etc. Les micotoxines, i en particular les fumonisines, afecten la qualitat del blat de moro i condicionen la seva […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram