boto retorn a inici
MENÚ
DESHERBATGE EN POSTEMERGÈNCIA DE CEREALS D’HIVERN
El desherbatge en postemergència permet raonar millor els tractaments amb herbicida i adaptar-los a la flora i al nivell d’infestació dels camps. En el cas del margall, en àmplies zones de Catalunya existeixen problemes amb els herbicides utilitzats en les aplicacions en postemergència més tardanes. […]
ASPECTES D’INTERÈS EN EL CONTROL DE MALES HERBES EN POSTEMERGÈNCIA DE LA COLZA
Les aplicacions en postemergència de la colza resulten interessants per a controlar les males herbes que s’hagin pogut escapar al tractament en preemergència o bé poden ser utilitzades com a única opció de control en parcel·les on s’ha fet una gestió integrada de les males […]
CONTROL DE MALES HERBES EN POSTEMERGÈNCIA DEL BLAT DE MORO
La presència de males herbes  en els camps de blat de moro un cop aquest ha emergit poden ser la causa de pèrdues de rendiment.  Es important controlar-les abans que provoquin pèrdues i per a fer-ho és disposa d’herbicides i de mètodes de control mecànic […]
DESHERBATGE EN POSTEMERGÈNCIA DE CEREALS D’HIVERN
El desherbatge en post-emergència dels cereals ens permet avaluar les espècies presents a la parcel.la i així definir millor les necessitats de control. També hi ha disponibles herbicides mes flexibles en quant al moment de tractament. El moment de tractament en post-emergència precoç té una […]
CONTROL DE MALES HERBES EN POSTEMERGÈNCIA DEL BLAT DE MORO
La presència de males herbes en els camps de blat de moro, un cop aquest ha emergit, poden ser la causa de pèrdues de rendiment. Es important controlar-les abans que provoquin pèrdues i, per a fer-ho, és disposa d’herbicides i de mètodes de control mecànic.  Malgrat la dificultat  de predir […]
DESHERBATGE EN POSTEMERGÈNCIA DE CEREALS D’HIVERN
El desherbatge en postemergència dels cereals ens permet ajustar l’ús d’herbicides a la infestació present a la parcel.la i facilita l’ús d’eines d’agricultura de precisió. El moment de tractament en postemergència precoç té un seguit d’avantatges per al control de males herbes. El més important […]
CONTROL DE MALES HERBES EN POSTEMERGÈNCIA DEL BLAT DE MORO
La presència de males herbes  en els camps de blat de moro un cop aquest ha emergit poden ser la causa de pèrdues de rendiment i per tant també de pèrdues econòmiques. Malgrat la dificultat  de predir les possibles pèrdues derivades de la presència de […]
El control de males herbes en postemergència
Les aplicacions d’herbicida en postemergència tradicionalment han estat la tècnica més emprada per al control de males herbes en els cereals d’hivern.  La generació de resistències als principals grups d’herbicides utilitzats en aquest moment juntament amb una reducció dels preus dels productes de preemergència han […]
Control de males herbes en post emergència tardana dels cereals d’hivern
En la post emergència tardana (a partir de l’afillament) l’objectiu principal del desherbatge són les males herbes dicotiledònies, que tot sovint anomenem de fulla ampla. La major part són herbicides auxínics i s’ha de tenir cura de no afectar els conreus veïns.
Control de males herbes del cereal en post emergència precoç
En el control de les males herbes del cereal es distingeixen diversos moments d’actuació: abans de sembrar-lo, després de sembrat i abans de que neixi i després de que el cultiu hagi nascut. En aquest darrer moment encara es té en compte dos moments d’actuació […]
Control de males herbes en postemergència del blat de moro
Un cop nascut i desenvolupat el cultiu de blat de moro es poden controlar les males herbes amb herbicides selectius. Aquesta aplicació cal integrar-la amb altres mesures que ajudin a la seva eficàcia.
Herbicides de post-emergència precoç en cereals d’hivern
Ara és el moment adient per controlar les males herbes en post-emergència precoç en el cereal d’hivern. Per obtenir el màxim d’eficàcia en el control cal ajustar molt bé el moment d’actuació. També cal tenir en compte que les resistències de les males herbes als […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram