boto retorn a inici
MENÚ
APROVAT EL NOU DECRET DE GESTIÓ DE LA FERTILITZACIÓ I DEJECCIONS RAMADERES. QUÈ HAS DE SABER ? 
Nou DECRET 153/2019, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats de fonts agràries. El 05/07/2019 es va aprovar el nou decret 153/2019 sobre la […]
Recomanacions per fertilitzar el blat de moro abans de la sembra
En la fertilització de fons és quan es poden aplicar dejeccions ramaderes en aquest cultiu; la dosi a aplicar dependrà de les previsions de producció i del tipus de dejecció. Quan s’apliquen dejeccions ramaderes, no cal aportar P i K mineral. Si es fertilitza amb […]
Ajuts per a l’adquisició de conductímetres
L’objecte de l’ajut és subvencionar l’adquisició i instal·lació, en cisternes d’aplicació de purins, d’un únic equip dels següents: Equips de mesura de la concentració de nutrients (conductímetres, NIR) en un 60% de la inversió i equips electrònics de dosificació de l’aplicació de purins (cabalímetres, electrovàlvules) a […]
L’1 de novembre entra en vigor la prohibició d’aplicar purins amb ventall
A partir d’aquest 1 de novembre queda prohibit que les empreses de serveiapliquin purí mitjançant ventall, i caldrà fer-ho mitjançant sistemes alternatius com tubs penjants o injectors. Recordeu que la futura normativa preveu que no es podrà aplicar amb ventall a partir de les següents dates:> Des de la […]
Ajuts per renovar els equips d’aplicació de purins
La millora de la gestió agrícola dels purins requereix actualitzar els tipus d’aplicadors que s’utilitzen. A més, la normativa està portant a la necessitat d’utilitzar equips de mànegues o tubs penjants o enterradors, en substitució del sistema tradicional en vano. Hi ha ajuts per l’adquisició […]
No apliqueu purins després de segar
Per un aprofitament òptim dels nutrients de les dejeccions ramaderes, aquestes s’han d’aplicar com més a prop de la sembra del cultiu es pugui o en cobertora. A més, en zones vulnerables, no està permès aplicar aquestes dejeccions abans de 2-2,5 mesos (segons els tipus) […]
Maquinària d’aplicacions de dejeccions ramaderes per fer aplicacions sostenibles
L’aplicació de dejeccions líquides (purins, fraccions líquides, digerits,…), per ser adequada i sostenible, s’ha de fer amb equips que permetin: – Conèixer el contingut en nutrients de les dejeccions.– Realitzar aplicacions uniformes.– Evitar olors molestes i pèrdues per volatilització de nitrogen.– Poder fer aplicacions en […]
Nous equipaments per una aplicació sostenible de purins
L’aplicació de dejeccions líquides (purins, fraccions líquides, digerits,…), per ser adequada i sostenible, s’ha de fer amb equips que permetin: Conèixer el contingut en nutrients de les dejeccions, realitzar aplicacions uniformes, evitar olors molestes i pèrdues per volatilització de nitrogen, poder fer aplicacions en cobertora […]
Es poden aplicar purins amb equips de ventall?
Les aplicacions de purins amb equips de ventall comporten problemes agronòmics, ambientals i socials. Principalment la manca d’uniformitat, les pèrdues de N amoniacal i les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera, a part de les olors molestes. Recentment s’ha promogut normativa que regula l’ús dels […]
Determinació de la concentració en nutrients dels purins mitjançant conductímetres instal·lats en els equips d’aplicació
Per decidir la dosi de purins a aplicar és necessari conèixer el contingut en nutrients d’aquests. Els conductímetres automàtics permeten fer-ho de forma ràpida i fiable per cadascuna de les cisternes que s’apliquen i des de la mateixa cabina del tractor. Amb aquesta informació es […]
Aplicació de purins amb una màquina amb mànegues
En aquest video parlem dels equips d’aplicació amb mànegues o tubs penjants.Aquests sistemes permeten incidir favorablement en diversos aspectes, com per exemple: La uniformitat d’aplicació. L’aprofitament màxim dels nutrients evitant pèrdues per volatilització. La possibilitat d’aplicació en el moment que el cultiu necessita més els […]
Futura normativa en maquinària d’aplicació de dejeccions ramaderes
La Generalitat de Catalunya està treballant en un nou decret que presenta novetats en aspectes relatius a maquinària d’aplicació de dejeccions ramaderes. Aquesta normativa està actualment sotmesa al tràmit d’audiència i informació pública, i està previst que entri en vigor abans de l’estiu del 2018.

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram