boto retorn a inici
MENÚ
PRÀCTIQUES DE L’AGRICULTURA DE CONSERVACIÓ EN ELS CULTIUS HERBACIS EXTENSIUS ECOLÒGICS DE SECÀ
L’agricultura de conservació es basa en la mínima pertorbació del sòl, la rotació de cultius diversificada i la cobertura permanent del sòl amb adobs verds. En els últims anys, a Europa s’han desenvolupat diverses tècniques i pràctiques agrícoles per a la millora i la conservació de la qualitat del sòl, com ara la llaurada mínima, els adobs […]
LA FERTILITZACIÓ NITROGENADA DE BLAT DE MORO DESPRÉS D’ALFALS
L’alfals és una lleguminosa plurianual que fixa nitrogen (N) atmosfèric en el sòl per mitjà dels bacteris que acompanyen les arrels d’aquest cultiu. Els cultius en la rotació amb alfals, sempre tenen un millor desenvolupament. La saviesa popular diu: “DARRERA D`ALFALS SEMPRE TENIM UNA BONA […]
Rotacions de dos cultius en un any, més extraccions de nutrients?
Quan es fan dos cultius en un any s’extreuen més nutrients, però no el doble, que quan es fa un únic cultiu. Si es disposa d’aigua suficient –per pluja o reg- el cultiu d’estiu és el que és més important des d’un punt de vista productiu […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram