boto retorn a inici
MENÚ

VARIETATS DE COLZA AMB LA TECNOLOGIA ALT OLEIC

Dimecres, 28 de juliol 2021

Els híbrids alt oleic permeten obtenir un oli amb un major contingut en àcid oleic i, pel contrari, menor en els àcids linoleic i linolènic. En l’assaig realitzat a Fornells de la Selva (el Gironès) han mostrat uns rendiments lleugerament inferiors, encara que sense diferències significatives, en comparació amb les varietats de referència ARCHITECT, DK EXPRESSION, ES IMPERIO i HILLICO.

L’oli de les varietats de colza convencionals conté aproximadament un 61% d’àcid oleic, un 21% d’àcid linoleic, un 11% d’àcid linolènic i un 7% d’àcids grassos saturats. A través de la millora s’han obtingut híbrids on es modifiquen les proporcions habituals dels principals àcids que conformen l’oli. Les varietats alt oleiques (HOLL) contenen un major contingut en àcid oleic (77%) i menor en linoleic (13%) i linolènic (3%) (Figura 1). Aquest major contingut en àcid oleic permet obtenir un oli amb millors aptituds per a fregir, que es manté estable fins i tot a altes temperatures, de manera que els àcids grassos més saludables (els omega 3, per exemple) no es destrueixen i no es produeix cap substància nociva.

Figura 1. Comparació entre el contingut en greixos dels híbrids convencionals i alt oleics.

La campanya 2020-21 a la localitat de Fornells de la Selva (el Gironès) s’han assajat dues varietats que incorporen la tecnologia alt oleic (V 316 OL i V 352 OL), que s’han comparat amb altres híbrids convencionals (ARCHITECT, DK EXPRESSION, ES IMPERIO i HILLICO). No s’han observat diferències significatives entre varietats. Tot i això, els resultats suggereixen uns millors rendiments dels híbrids convencionals, que han superat de mitjana als alt oleics en 551 kg/ha (Taula 1).

Taula 1. Producció dels híbrids alt oleics (V 316 OL i V 352 OL) en comparació amb els convencionals (ARCHITECT, DK EXPRESSION, ES IMPERIO i HILLICO) a l’assaig realitzat a Fornells de la Selva (el Gironès), la campanya 2020-21

Entre els híbrids alt oleics, V 310 OL ha mostrat un inici de floració més precoç que V 352 OL. Aquests han mostrat una altura de la planta lleugerament més baixa i un contingut en greix més elevat que les varietats de referència ARCHITECT, DK EXPRESSION, ES IMPERIO i HILLICO (Taula 2).

Taula 2. Data d’inici de la floració, altura de la planta i contingut en greix dels híbrids alt oleics (V 316 OL i V 352 OL) en comparació amb els convencionals (ARCHITECT, DK EXPRESSION, ES IMPERIO i HILLICO) a l’assaig realitzat a Fornells de la Selva (el Gironès), la campanya 2020-21.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Eduard Gonzalo

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Roser Sayeras

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Jordi Doltra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Sònia Gil

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram