boto retorn a inici
MENÚ
VARIETATS DE PANÍS DE CICLE CURT PER A GRA. CAMPANYA 2023
La Campanya 2022 es va iniciar l’experimentació amb varietats de cicles 300, 400 i 500 en segona data de sembra darrera d’un primer cultiu d’hivern. Després de dos any d’assaig les varietats amb un millor comportament productiu han estat ZOOM YG, P0900Y, DKC5032YG, PIANELLO, P1049, […]
PLA DE XOC PER A LA REDUCCIÓ I OPTIMITZACIÓ D’ÚS D’HERBICIDES EN BLAT DE MORO
Els darrers anys s’han detectat casos puntuals de contaminació d’aigües destinades al consum humà amb les substàncies actives S-Metolaclor i Terbutilazina, provinents d’herbicides utilitzats en el cultiu del blat de moro pel control de les males herbes. Els darrers episodis s’han donat durant la primavera i estiu de […]
DESHERBATGE EN PREEMERGÈNCIA DEL BLAT DE MORO. ASPECTES AGRONÒMICS I NORMATIUS A TENIR EN COMPTE
La competència provocada per les males herbes en el cultiu del blat de moro pot provocar pèrdues molt considerables en el seu rendiment si no es controlen. Els diversos mètodes de control s’han d’integrar i combinar en el marc d’una estratègia de gestió integrada de […]
VARIETATS DE BLAT DE MORO DE CICLE LLARG PER A GRA
Els híbrids que, amb els resultats de quatre campanyes, han mostrat un millor comportament productiu tant a les comarques litorals de Girona com als regadius de Lleida, han estat P1524Y, LG31710YG, P1524, 69YG, P1570, ZAPOTEK i P0937Y. Les varietats de cicle 700 més tardanes a […]
COM MILLORAR L’EFICIÈNCIA DEL REG EN BLAT DE MORO EN EL CONTEXT DE SEQUERA ACTUAL
La disponibilitat d’aigua en el cultiu de blat de moro pot condicionar la seva productivitat. Amb un reg eficient podem optimitzar el potencial productiu a l’hora que gestionem eficientment aquest recurs escàs, i més en el context actual de sequera. Podem millorar l’eficiència del reg […]
AVANÇAMENT DE RESULTATS DE LES VARIETATS DE BLAT DE MORO DE CICLE CURT PER A GRA
A continuació es presenta un primer avançament dels resultats de les varietats de blat de moro per a gra principalment de cicles 400 – 500 i alguns 300 FAO obtinguts a la localitat de Sucs (el Segrià) durant aquesta campanya 2023. Es mostren les dades […]
IMPORTÀNCIA DE LA VARIETAT DE BLAT DE MORO EN EL CONTINGUT DE MICOTOXINES DEL GRA
La diferència en el contingut en micotoxines entre les varietats de blat de moro és notable i generalment influenciada per la resistència als atacs de barrinadors. La varietat que ha mostrat una contaminació més baixa en fumonisines ha estat LG31710YG. Per contra, els valors més […]
AVANÇAMENT DE RESULTATS DE LES VARIETATS DE BLAT DE MORO DE CICLE LLARG PER A GRA
A continuació es presenta un primer avançament dels resultats de les varietats de blat de moro per a gra de cicles 600 i 700 obtinguts a les localitats de La Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) i El Poal (el Pla d’Urgell) durant aquesta campanya 2023. […]
COM UTILITZAR ELS PRODUCTES PROCEDENTS DEL TRACTAMENT DE DEJECCIONS RAMADERES EN LA FERTILITZACIÓ DELS CULTIUS EXTENSIUS
Amb la posada en marxa del Pacte verd Europeu i l’Estratègia de la Granja a la Taula, el sector agrari i la societat en general demanen, cada cop més, optimitzar els recursos i reduir l’impacte ambiental. Això implica adoptar nous criteris a l’hora de produir […]
ESTRATÈGIES PER REDUIR L’ÚS D’HERBICIDES EN EL CONREU DEL BLAT DE MORO
El desherbatge químic permet obtenir eficàcies altes en el control de les herbes, però pot comportar efectes perjudicials, derivats del seu impacte toxicològic sobre les persones i el medi. Cada vegada hi ha més interès en aquelles estratègies que fan possible la reducció de l’ús […]
DESHERBATGE MECÀNIC DEL BLAT DE MORO AMB BINADORES
Les binadores són les màquines de desherbatge mecànic que permeten obtenir les eficàcies més altes en el control de les herbes del blat de moro (en condicions favorables superiors al 70%). Consten d’un bastidor al que s’acoplen cossos amb relles per treballar el terreny situat […]
DESHERBATGE QUÍMIC A BANDES EN EL BLAT DE MORO
1. L’APLICACIÓ D’HERBICIDES A BANDES  És una de les principals tecnologies de desherbatge que, conjuntament amb el control mecànic de les herbes, permet reduir substancialment la quantitat d’herbicida que s’aplica per unitat de superfície. Es pot realitzar en cultius sembrats a línies separades entre 70 […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram