MENÚ
MICOTOXINES: QUALITAT DEL BLAT DE MORO DE LA COLLITA 2022
A continuació es presenten els resultats del nivell de micotoxines (Fumonisina, Vomitoxina (DON) i Aflatoxina) del blat de moro obtinguts d’un total de 192 camions recepcionats. Un 13,02 % d’aquests camions provenen de les comarques de Lleida i el  86,98 % restant de les comarques […]
PROSPECCIÓ DE PLAGUES I MALALTIES EN EL CULTIU DEL BLAT DE MORO CONVENCIONAL I TRANSGÈNIC, DURANT LA CAMPANYA 2022, AL BAIX I L’ALT EMPORDÀ
La campanya 2022, s’ha sembrat una menor proporció de varietats transgèniques a l’Empordà, respecte campanyes anteriors, degut a una menor disponibilitat de llavor. S’han prospectat 34 parcel·les de blat de moro convencional i transgènic per determinar els danys d’algunes de les principals plagues i malalties […]
LA SEMBRA DE CULTIUS CAPTADORS DE NITROGEN REDUEIX LA CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES PER NITRATS
La sembra d’un cultiu captador de nitrogen després del blat de moro pot evitar significativament el rentat de nitrats del sòl i reduir la seva arribada als nivells del sòl a on hi ha les reserves d’aigua. Els cultius captadors de nitrogen són cultius secundaris […]
BONES PRÀCTIQUES I CONDICIONANTS EN L’APLICACIÓ DELS HERBICIDES EN BLAT DE MORO PER TAL DE REDUIR EL RISC DE GENERAR RESIDUS EN ZONES NO OBJECTIU
L’aplicació d’herbicides en blat de moro pot donar lloc a l’aparició de residus en zones no objectiu i també en aigües superficials o subterrànies. En aquest full s’indiquen les mesures que s’han d’adoptar per tal de reduir el risc de generar aquests residus i també […]
Diabrotica virgifera: DISTRIBUCIÓ A CATALUNYA, CICLE DE VIDA I MÈTODES DE CONTROL
A finals del mes de juny de l’any passat es va detectar per primera vegada a Catalunya el coleòpter Diabrotica virgifera virgifera en un camp de blat de moro a la demarcació de Lleida. Els danys principals i més severs són causats per les larves, […]
LA DIABRÒTICA: UNA PLAGA DEL PANÍS QUE ALGUN DIA HAVIA D'ARRIBAR
La diabròtica, Diabrotica virgifera virgifera, és un petit escarabat de la família dels crisomèlids (Coleoptera: Chrysomelidae), com ho són també l’escarabat de la patata, la oulema dels cereals o la galeruca de l’om. És d’origen centreamericà on els seus hostes principals són algunes espècies de […]
LA FERTILITZACIÓ NITROGENADA DEL PANÍS EN COBERTORA
Introducció El blat de moro ocupa a Catalunya unes 40.000 ha, la gran majoria als regadius de Lleida i Girona, i és un dels cultius herbacis que proporciona més marge brut, sobretot quan acompanyen els preus, si bé, té uns elevats costos de producció (Lloveras […]
REDUCCIÓ DE LABOREIG EN EL CULTIU DEL PANIS
El panís, juntament amb l’alfals, és un dels cultius principals als regadius de la vall de l'Ebre. Els sistemes de preparació del sòl són intensius i basats en diverses passades de maquinària amb eines de volteig (arreus de pales i grades de discos), labors verticals […]
VARIETATS DE BLAT DE MORO PER A GRA. INDICACIONS PER LA CAMPANYA 2022.
Els híbrids que, amb els resultats de tres campanyes, han presentat un millor comportament productiu, tant a les comarques litorals de Girona com al regadiu de Lleida, han estat P1524, P1570Y, P1921Y, DKC6351YG, P1570, DKC6729YG, LG30685, P1524Y i 69YG. La varietat P0937Y mostra una millor […]
MICOTOXINES: QUALITAT DEL BLAT DE MORO DE LA COLLITA D'ENGUANY
Es presenten els resultats de qualitat del blat de moro obtinguts fins ara, en relació a les micotoxines de la collita d’enguany. Es disposa d’un total de 390 mostres, un 17,95 % d’aquestes mostres provenen de les comarques de Lleida i el 82,05 % restant […]
EFECTE DE LA VARIETAT EN EL CONTINGUT EN FUMONISINES DEL GRA DE BLAT DE MORO
El contingut en micotoxines del gra del blat de moro està molt influenciat per la genètica de cada varietat. És per això, que resulta molt important triar bé quin híbrid es sembra, per tal d’obtenir produccions més sanes. Alguns dels que han presentat les contaminacions […]
APLICACIÓ DE FUNGICIDES I INSECTICIDES PER DISMINUIR EL CONTINGUT EN MICOTOXINES (FUMONISINES I DON) EN BLAT DE MORO
Durant la campanya 2021, s’han dut a terme assaigs per avaluar la incidència de tractaments fungicides i insecticides en la reducció del contingut en micotoxines (fumonisines i DON) a camp en blat de moro. Els resultats suggereixen que principalment l’aplicació dels insecticides CORAGEN® 20SC i […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram