boto retorn a inici
MENÚ
FINS A QUIN PUNT LES VARIETATS DE BLAT DE MORO DE CICLE MÉS CURT ENS PODEN AJUDAR A FER FRONT A UNA MENOR DISPONIBILITAT D’AIGUA?
El blat de moro és un dels cultius d’estiu que té unes majors necessitats d’aigua i que a la vegada tolera pitjor l’estrès hídric. Una de les opcions que s’apunta per fer front a un menor subministrament d’aigua és la sembra de cicles més curts […]
DESHERBATGE EN PREEMERGÈNCIA DEL BLAT DE MORO. ASPECTES AGRONÒMICS I NORMATIUS A TENIR EN COMPTE.
La competència provocada per les males herbes en el cultiu del blat de moro pot provocar pèrdues molt considerables en el seu rendiment si no es controlen. Els diversos mètodes de control s’han d’integrar i combinar en el marc d’una estratègia de gestió integrada de […]
PRÀCTIQUES AGRONÒMIQUES PREVENTIVES PER REDUIR LES INFESTACIONS INICIALS D’HERBES EN EL BLAT DE MORO
1. LES PRINCIPALS MESURES  Algunes pràctiques culturals contribueixen a reduir el banc de llavors de la flora arvense que potencialment pot ésser més perjudicial pel conreu. Entre aquestes, es pot mencionar: La rotació de cultius El treball del sòl previ a la implantació del blat […]
Diabrotica virgifera virgifera: SITUACIÓ ACTUAL
A finals del mes de juny del 2021 es va detectar per primera vegada a Catalunya el coleòpter Diabrotica virgifera virgifera en un camp de blat de moro del municipi de Vila-sana (Lleida). Posteriorment, es va detectar en una finca de Tordera (Barcelona). Durant la […]
IMPORTÀNCIA DE LA VARIETAT DE BLAT DE MORO EN LA REDUCCIÓ DEL CONTINGUT EN MICOTOXINES DEL GRA
Les varietats que han mostrat les contaminacions més baixes en micotoxines han estat P1772, P1570Y, LG31710YG, DKC6729YG i 69YG. Pel contrari, els valors més alts s’han obtingut amb DKC6980, ZAPOTEK, PORTBOU, P1524Y, IXABEL i LG31545. En la major part de les situacions les varietats transgèniques […]
PLANIFICACIÓ DE LA FERTILITZACIÓ DEL CULTIU DEL PANÍS
Una bona planificació de la fertilització del cultiu del panís és essencial per a tenir bones produccions, però cal tenir en compte que cada parcel·la és diferent i que no totes necessiten rebre la mateixa quantitat de nutrients ni en el mateix moment. Les necessitats […]
VARIETATS DE BLAT DE MORO DE CICLE LLARG PER A GRA
Els híbrids que, amb els resultats de tres i quatre campanyes, han mostrat un millor comportament productiu tant a les comarques litorals de Girona com als regadius de Lleida, han estat el P1570Y, P1524, P1921Y, DKC6351YG, DKC6729YG. Les varietats més tardanes a floració han estat […]
PRODUCTES BIOESTIMULANTS PER APLICAR EN VEGETACIÓ AMB CAPACITAT PER CONTRIBUIR A LA NUTRICIÓ NITROGENADA DEL BLAT DE MORO
Hi ha una oferta creixent de productes bioestimulants que incorporen microorganismes vius que poden aportar nutrients als cultius, entre ells el blat de moro. Alguns d’aquests tenen la capacitat per fixar el nitrogen atmosfèric i contribuir així a la seva nutrició nitrogenada. Es presenten uns […]
MICOTOXINES: QUALITAT DEL BLAT DE MORO DE LA COLLITA 2022
A continuació es presenten els resultats del nivell de micotoxines (Fumonisina, Vomitoxina (DON) i Aflatoxina) del blat de moro obtinguts d’un total de 192 camions recepcionats. Un 13,02 % d’aquests camions provenen de les comarques de Lleida i el  86,98 % restant de les comarques […]
PROSPECCIÓ DE PLAGUES I MALALTIES EN EL CULTIU DEL BLAT DE MORO CONVENCIONAL I TRANSGÈNIC, DURANT LA CAMPANYA 2022, AL BAIX I L’ALT EMPORDÀ
La campanya 2022, s’ha sembrat una menor proporció de varietats transgèniques a l’Empordà, respecte campanyes anteriors, degut a una menor disponibilitat de llavor. S’han prospectat 34 parcel·les de blat de moro convencional i transgènic per determinar els danys d’algunes de les principals plagues i malalties […]
LA SEMBRA DE CULTIUS CAPTADORS DE NITROGEN REDUEIX LA CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES PER NITRATS
La sembra d’un cultiu captador de nitrogen després del blat de moro pot evitar significativament el rentat de nitrats del sòl i reduir la seva arribada als nivells del sòl a on hi ha les reserves d’aigua. Els cultius captadors de nitrogen són cultius secundaris […]
BONES PRÀCTIQUES I CONDICIONANTS EN L’APLICACIÓ DELS HERBICIDES EN BLAT DE MORO PER TAL DE REDUIR EL RISC DE GENERAR RESIDUS EN ZONES NO OBJECTIU
L’aplicació d’herbicides en blat de moro pot donar lloc a l’aparició de residus en zones no objectiu i també en aigües superficials o subterrànies. En aquest full s’indiquen les mesures que s’han d’adoptar per tal de reduir el risc de generar aquests residus i també […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram