boto retorn a inici
MENÚ
COM UTILITZAR ELS PRODUCTES PROCEDENTS DEL TRACTAMENT DE DEJECCIONS RAMADERES EN LA FERTILITZACIÓ DELS CULTIUS EXTENSIUS
Amb la posada en marxa del Pacte verd Europeu i l’Estratègia de la Granja a la Taula, el sector agrari i la societat en general demanen, cada cop més, optimitzar els recursos i reduir l’impacte ambiental. Això implica adoptar nous criteris a l’hora de produir […]
ESTRATÈGIES PER REDUIR L’ÚS D’HERBICIDES EN EL CONREU DEL BLAT DE MORO
El desherbatge químic permet obtenir eficàcies altes en el control de les herbes, però pot comportar efectes perjudicials, derivats del seu impacte toxicològic sobre les persones i el medi. Cada vegada hi ha més interès en aquelles estratègies que fan possible la reducció de l’ús […]
DESHERBATGE MECÀNIC DEL BLAT DE MORO AMB BINADORES
Les binadores són les màquines de desherbatge mecànic que permeten obtenir les eficàcies més altes en el control de les herbes del blat de moro (en condicions favorables superiors al 70%). Consten d’un bastidor al que s’acoplen cossos amb relles per treballar el terreny situat […]
DESHERBATGE QUÍMIC A BANDES EN EL BLAT DE MORO
1. L’APLICACIÓ D’HERBICIDES A BANDES  És una de les principals tecnologies de desherbatge que, conjuntament amb el control mecànic de les herbes, permet reduir substancialment la quantitat d’herbicida que s’aplica per unitat de superfície. Es pot realitzar en cultius sembrats a línies separades entre 70 […]
VARIETATS DE PANÍS DE CICLE CURT EN SEMBRA COM A SEGON CULTIU. CAMPANYA 2022.
La Campanya 2022 es va iniciar l’experimentació amb varietats de cicles 300, 400 i 500 en segona data de sembra darrera d’un primer cultiu d’hivern, cal considerar els resultats amb precaució ja que només corresponen a un únic assaig i a un any d’assaig. La […]
FINS A QUIN PUNT LES VARIETATS DE BLAT DE MORO DE CICLE MÉS CURT ENS PODEN AJUDAR A FER FRONT A UNA MENOR DISPONIBILITAT D’AIGUA?
El blat de moro és un dels cultius d’estiu que té unes majors necessitats d’aigua i que a la vegada tolera pitjor l’estrès hídric. Una de les opcions que s’apunta per fer front a un menor subministrament d’aigua és la sembra de cicles més curts […]
DESHERBATGE EN PREEMERGÈNCIA DEL BLAT DE MORO. ASPECTES AGRONÒMICS I NORMATIUS A TENIR EN COMPTE.
La competència provocada per les males herbes en el cultiu del blat de moro pot provocar pèrdues molt considerables en el seu rendiment si no es controlen. Els diversos mètodes de control s’han d’integrar i combinar en el marc d’una estratègia de gestió integrada de […]
PRÀCTIQUES AGRONÒMIQUES PREVENTIVES PER REDUIR LES INFESTACIONS INICIALS D’HERBES EN EL BLAT DE MORO
1. LES PRINCIPALS MESURES  Algunes pràctiques culturals contribueixen a reduir el banc de llavors de la flora arvense que potencialment pot ésser més perjudicial pel conreu. Entre aquestes, es pot mencionar: La rotació de cultius El treball del sòl previ a la implantació del blat […]
Diabrotica virgifera virgifera: SITUACIÓ ACTUAL
A finals del mes de juny del 2021 es va detectar per primera vegada a Catalunya el coleòpter Diabrotica virgifera virgifera en un camp de blat de moro del municipi de Vila-sana (Lleida). Posteriorment, es va detectar en una finca de Tordera (Barcelona). Durant la […]
IMPORTÀNCIA DE LA VARIETAT DE BLAT DE MORO EN LA REDUCCIÓ DEL CONTINGUT EN MICOTOXINES DEL GRA
Les varietats que han mostrat les contaminacions més baixes en micotoxines han estat P1772, P1570Y, LG31710YG, DKC6729YG i 69YG. Pel contrari, els valors més alts s’han obtingut amb DKC6980, ZAPOTEK, PORTBOU, P1524Y, IXABEL i LG31545. En la major part de les situacions les varietats transgèniques […]
PLANIFICACIÓ DE LA FERTILITZACIÓ DEL CULTIU DEL PANÍS
Una bona planificació de la fertilització del cultiu del panís és essencial per a tenir bones produccions, però cal tenir en compte que cada parcel·la és diferent i que no totes necessiten rebre la mateixa quantitat de nutrients ni en el mateix moment. Les necessitats […]
VARIETATS DE BLAT DE MORO DE CICLE LLARG PER A GRA
Els híbrids que, amb els resultats de tres i quatre campanyes, han mostrat un millor comportament productiu tant a les comarques litorals de Girona com als regadius de Lleida, han estat el P1570Y, P1524, P1921Y, DKC6351YG, DKC6729YG. Les varietats més tardanes a floració han estat […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram