boto retorn a inici
MENÚ
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE TRITICALE
Les varietats amb un millor comportament productiu al litoral de Girona tant en l’assaig tractat com sense tractar amb fungicida han estat VALEROSO i RGT COPLAC en quatre anys, LG PLUTON en tres anys i RUMBOSO en dos anys de dades. A la zona de […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE CIVADA
Les varietats de civada assajades a Girona litoral durant 5 anys no han presentat diferències de producció significatives, no obstant RGT CHAPELA és la que ha mostrat un rendiment més elevat. Amb tres anys destaca l’elevada producció de RGT VEGETALIA. També han obtingut bons rendiments […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE BLAT TOU DE PRIMAVERA
La varietat RGT MACARENO ha estat la que  ha mostrat un uns majors rendiments a la zona del litoral de Girona i als regadius de Lleida amb quatre anys de dades. També LG MERCURIUS, RGT MIKELINO, ARTUR NICK i RGT PISTOLO han presentat molt bons […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI DE PRIMAVERA
Al litoral de Girona no s’han observat diferències significatives de producció entre varietats. Tot i així els majors rendiments els han donat RGT ASTEROID, ELLINOR, KWS CHRISSIE, VALERIAN i SY SOLAR. D’entre les varietats assajades durant quatre anys a la zona dels regadius de Lleida, […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE SÈGOL HÍBRID
El nou material de sègol híbrid s’ha assajat a la zona dels secans frescals ubicada a la comarca d’Osona. En tres anys d’assaigs la varietat KWS TEODOR és la que ha mostrat els rendiments més elevats. La major sensibilitat a l’ajagut s’ha observat amb l’híbrid […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÓS DE PRIMAVERA
A la zona del litoral de Girona no s’han observat diferències significatives de producció entre les varietats de pèsol assajades els darrers anys, tot i així, la més productiva ha estat MYTHIC. Als regadius de Lleida ASTRONAUTE i KAYANNE han presentat una producció significativament més […]
VARIETATS DE COLZA CONVENCIONAL. RESULTATS DE LES COMARQUES DE L’INTERIOR DE GIRONA
Durant les campanyes 2021, 2022 i 2023 s’han assajat els híbrids de colza convencional AMBASSADOR, ARCHITECT, ARTEMIS, DIFFUSION, DK EXPEDIENT, ES AMADEO, ES IMPERIO, FELICIANO KWS, HILLICO, MELODIE, RGT JAKUZZI i RYTHMIE, trobant-se diferències significatives entre si en la producció, essent les més productives ES […]
LA COLZA AMB ALT CONTINGUT EN ÀCID ERÚCIC
La colza erúcica permet obtenir oli amb un alt contingut en àcid erúcic, aquest es pot utilitzar en determinats processos industrials. Actualment les colzes que es cultiven són del Tipus 00, aquestes proporcionen un gra amb un contingut molt baix en àcid erúcic i glucosinolats. […]
RESULTATS DEL MATERIAL VEGETAL DE COLZA ALT OLEICA
La colza alt oleica dona un gra amb un major contingut en àcid oleic, en comparació amb els híbrids convencionals. Durant les campanyes 2021-22 i 2022-23 s’ha avalat la varietat alt oleica V316 OL. Ha mostrat un potencial de producció lleugerament inferior a moltes colzes […]
RESULTATS DE LES COLZES CLEARFIELD A L’INTERIOR DE GIRONA
Les varietats de colza CLEARFIELD es caracteritzen per ser tolerants a l’aplicació de l’herbicida Imazamox. Els resultats indiquen que la seva producció és similar o lleugerament inferior als principals híbrids convencionals. Les varietats CLEARFIELD amb floració més precoç són VESTAL CL i DK IMOVE CL […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE BLAT TOU D’HIVERN
Les darreres campanyes s’han assajat les noves varietats comercials de blat tou d’hivern a l’interior de Girona, als Secans Frescals i als Secans Semifrescals. Tot i que en general les seves produccions no han diferit de forma significativa, d’entre els genotips assajats un mínim de […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI D’HIVERN
Les darreres campanyes s’han avaluat les noves varietats comercials d’ordi d’hivern a l’Interior de Girona, als Secans Frescals, als Secans Semifrescals i als Secans Àrids i Semiàrids. Els genotips assajats durant 4 anys han presentat diferències significatives en totes les zones agroclimàtiques. Els ordis que […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram