boto retorn a inici
MENÚ
RESULTATS PRELIMINARS D’EXPERIMENTACIÓ EN VARIETATS D’ALFALS
Resultats de les comarques del Segrià i Urgell de la Campanya 2022 i 2023. Després dels 2 primers any d’assaig hi ha un conjunt ampli de varietats que han mostrat bon comportament productiu, encapçalades per les varietats RADIA, GEA, PR58N57, CAMPERA PR57Q53, LZ MX 01, […]
RESULTATS DELS ASSAIGS DE SOJA EN PRIMERA DATA DE SEMBRA DE LA CAMPANYA 2023
Després de 3 anys d’assaig les varietats que han mostrat millor comportament productiu han estat AVRIL i LUNA. També hi ha varietats com PANORAMIX que destaquen pel seu elevat contingut de proteïna en el gra. INTRODUCCIÓ Gràcies al recolzament del DAAC, es duen a terme […]
VARIETATS DE BLAT DE MORO DE CICLE LLARG PER A GRA
Els híbrids que, amb els resultats de quatre campanyes, han mostrat un millor comportament productiu tant a les comarques litorals de Girona com als regadius de Lleida, han estat P1524Y, LG31710YG, P1524, 69YG, P1570, ZAPOTEK i P0937Y. Les varietats de cicle 700 més tardanes a […]
EL PRE I POSTCONTROL DE CEREALS D’HIVERN A CATALUNYA
El control i la certificació oficial de llavors a Catalunya és l’eina de supervisió que permet garantir el seu origen, puresa varietal i estat sanitari, factors determinants en el rendiment per hectàrea i en el total de les collites del territori.   INTRODUCCIÓ El procés de […]
AVANÇAMENT DE RESULTATS DE LES VARIETATS DE BLAT DE MORO DE CICLE CURT PER A GRA
A continuació es presenta un primer avançament dels resultats de les varietats de blat de moro per a gra principalment de cicles 400 – 500 i alguns 300 FAO obtinguts a la localitat de Sucs (el Segrià) durant aquesta campanya 2023. Es mostren les dades […]
IMPORTÀNCIA DE LA VARIETAT DE BLAT DE MORO EN EL CONTINGUT DE MICOTOXINES DEL GRA
La diferència en el contingut en micotoxines entre les varietats de blat de moro és notable i generalment influenciada per la resistència als atacs de barrinadors. La varietat que ha mostrat una contaminació més baixa en fumonisines ha estat LG31710YG. Per contra, els valors més […]
AVANÇAMENT DE RESULTATS DE LES VARIETATS DE BLAT DE MORO DE CICLE LLARG PER A GRA
A continuació es presenta un primer avançament dels resultats de les varietats de blat de moro per a gra de cicles 600 i 700 obtinguts a les localitats de La Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) i El Poal (el Pla d’Urgell) durant aquesta campanya 2023. […]
RESULTATS DE LES VARIETATS DE BLAT TOU EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
El material vegetal de blat tou s’ha assajat en producció ecològica a la zona de l’interior de Girona. En quatre anys d’assaig, destaquen el rendiments dels blats ARTUR NICK, RGT TOCAYO, NOGAL, VALBONA i BASILIO. En tres anys destaca el bon comportament d’RGT QUIRIKO i […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE TRITICALE
Les varietats amb un millor comportament productiu al litoral de Girona tant en l’assaig tractat com sense tractar amb fungicida han estat VALEROSO i RGT COPLAC en quatre anys, LG PLUTON en tres anys i RUMBOSO en dos anys de dades. A la zona de […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE CIVADA
Les varietats de civada assajades a Girona litoral durant 5 anys no han presentat diferències de producció significatives, no obstant RGT CHAPELA és la que ha mostrat un rendiment més elevat. Amb tres anys destaca l’elevada producció de RGT VEGETALIA. També han obtingut bons rendiments […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE BLAT TOU DE PRIMAVERA
La varietat RGT MACARENO ha estat la que  ha mostrat un uns majors rendiments a la zona del litoral de Girona i als regadius de Lleida amb quatre anys de dades. També LG MERCURIUS, RGT MIKELINO, ARTUR NICK i RGT PISTOLO han presentat molt bons […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI DE PRIMAVERA
Al litoral de Girona no s’han observat diferències significatives de producció entre varietats. Tot i així els majors rendiments els han donat RGT ASTEROID, ELLINOR, KWS CHRISSIE, VALERIAN i SY SOLAR. D’entre les varietats assajades durant quatre anys a la zona dels regadius de Lleida, […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram