boto retorn a inici
MENÚ
VARIETATS DE COLZA CONVENCIONAL. RESULTATS DE LES COMARQUES DE L’INTERIOR DE GIRONA
Durant les campanyes 2021, 2022 i 2023 s’han assajat els híbrids de colza convencional AMBASSADOR, ARCHITECT, ARTEMIS, DIFFUSION, DK EXPEDIENT, ES AMADEO, ES IMPERIO, FELICIANO KWS, HILLICO, MELODIE, RGT JAKUZZI i RYTHMIE, trobant-se diferències significatives entre si en la producció, essent les més productives ES […]
LA COLZA AMB ALT CONTINGUT EN ÀCID ERÚCIC
La colza erúcica permet obtenir oli amb un alt contingut en àcid erúcic, aquest es pot utilitzar en determinats processos industrials. Actualment les colzes que es cultiven són del Tipus 00, aquestes proporcionen un gra amb un contingut molt baix en àcid erúcic i glucosinolats. […]
RESULTATS DEL MATERIAL VEGETAL DE COLZA ALT OLEICA
La colza alt oleica dona un gra amb un major contingut en àcid oleic, en comparació amb els híbrids convencionals. Durant les campanyes 2021-22 i 2022-23 s’ha avalat la varietat alt oleica V316 OL. Ha mostrat un potencial de producció lleugerament inferior a moltes colzes […]
ASPECTES CLAU DEL DESHERBATGE DE LA COLZA
En el marc de l’estratègia de gestió integrada de les males herbes del cultiu de la colza és important posicionar el cultiu en una rotació correcta i perllongada per intentar tenir la parcel·la el  més neta possible, de manera que ens resultin més eficaços els […]
RESULTATS DE LES COLZES CLEARFIELD A L’INTERIOR DE GIRONA
Les varietats de colza CLEARFIELD es caracteritzen per ser tolerants a l’aplicació de l’herbicida Imazamox. Els resultats indiquen que la seva producció és similar o lleugerament inferior als principals híbrids convencionals. Les varietats CLEARFIELD amb floració més precoç són VESTAL CL i DK IMOVE CL […]
AVANÇAMENT DE RESULTATS DE COLZA. CAMPANYA 2022-2023
A continuació es presenta un primer avançament dels resultats de les varietats de colza obtinguts a la localitat de Fornells de la Selva durant la campanya 2022-2023. Es mostren les dades generals de l’assaig, els rendiments productius i els paràmetres agronòmics. Aquests resultats i tota […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE COLZA ALS SECANS FRESCALS
En els assaigs realitzats a la localitat d’Olius (el Solsonès), als Secans Frescals els dos darrers anys, ha destacat el comportament d’ES IMPERIO, HILLICO, RGT JAKUZZI i DIFFUSION, entre les varietats de colza convencionals. Des de 2015 es venen fent assaigs de varietats de colza […]
ASPECTES CLAU DEL DESHERBATGE DE LA COLZA
Pel seu cicle, la colza és un cultiu que es pot veure molt afectat per les males herbes. És important que la parcel·la estigui gestionada amb una rotació de cultius correcta i perllongada per tenir-la el més neta possible de tal manera que ens resultin […]
LA COLZA AMB ALT CONTINGUT EN ÀCID ERÚCIC
Les colzes cultivades actualment són del Tipus 00, pel que proporcionen un gra amb un contingut molt baix en àcid erúcic i glucosinolats. Recentment, algunes empreses promouen el cultiu de colza erúcica, que permet obtenir oli amb un alt contingut en àcid erúcic, valorat per […]
RESULTATS DEL MATERIAL VEGETAL DE COLZA ALT OLEICA
La colza alt oleica dona un gra amb un major contingut en àcid oleic, en comparació amb els híbrids convencionals. Les dues darreres campanyes s’ha avaluat a l’interior de Girona la varietat alt oleica V 316 OL. Ha mostrat un potencial de producció lleugerament inferior […]
VARIETATS DE COLZA CONVENCIONAL. RESULTATS DE LES COMARQUES DE L’INTERIOR DE GIRONA
Durant les campanyes 2020, 2021 i 2022 s’han assajat els híbrids de colza convencional ARCHITECT, DIFFUSION, DK EXCEPTION, DK EXPEDIENT, DUKE, ES AMADEO, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE, RGT JAKUZZI i SIMONA, sense haver obtingut diferències significatives de producció entre ells. Les varietats amb una data […]
RESULTATS DE LES COLZES CLEARFIELD A L’INTERIOR DE GIRONA
Les varietats de colza CLEARFIELD es caracteritzen per la seva tolerància a l’aplicació de l’herbicida Imazamox. El seu potencial productiu és lleugerament inferior al dels millors híbrids convencionals. Les més precoces a iniciar la floració són VESTAL CL i CARLTON CL. Entre les varietats CLEARFIELD, […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram