ENTRA EN FUNCIONAMENT LA PLATAFORMA DE GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES I LA FERTILITZACIÓ: eDERAN

En aquesta primera versió de la plataforma les persones propietàries de les terres poden consultar la relació de les seves parcel·les i veure, entre altres, si aquestes formen part d’algun Pla de gestió de dejeccions ramaderes. El passat 14 de juliol es va posar en...

LA COLZA AMB ALT CONTINGUT EN ÀCID ERÚCIC

Les colzes cultivades actualment són del Tipus 00, pel que proporcionen un gra amb un contingut molt baix en àcid erúcic i glucosinolats. Recentment, algunes empreses promouen el cultiu de colza erúcica, que permet obtenir oli amb un alt contingut en àcid erúcic,...

RESULTATS DEL MATERIAL VEGETAL DE COLZA ALT OLEICA

La colza alt oleica dona un gra amb un major contingut en àcid oleic, en comparació amb els híbrids convencionals. Les dues darreres campanyes s’ha avaluat a l’interior de Girona la varietat alt oleica V 316 OL. Ha mostrat un potencial de producció lleugerament...

VARIETATS DE COLZA CONVENCIONAL. RESULTATS DE LES COMARQUES DE L’INTERIOR DE GIRONA

Durant les campanyes 2020, 2021 i 2022 s’han assajat els híbrids de colza convencional ARCHITECT, DIFFUSION, DK EXCEPTION, DK EXPEDIENT, DUKE, ES AMADEO, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE, RGT JAKUZZI i SIMONA, sense haver obtingut diferències significatives de producció...

RESULTATS DE LES COLZES CLEARFIELD A L’INTERIOR DE GIRONA

Les varietats de colza CLEARFIELD es caracteritzen per la seva tolerància a l’aplicació de l’herbicida Imazamox. El seu potencial productiu és lleugerament inferior al dels millors híbrids convencionals. Les més precoces a iniciar la floració són VESTAL CL i CARLTON...

ELS SISTEMES AGROFORESTALS COMBINATS: PRODUIR MÉS I MILLOR EN TEMPS D’INCERTESA

En el context actual d’incertesa econòmica, volatilitat de preus i vulnerabilitat climàtica, convé replantejar els models productius per aprofitar els nostres recursos d’una manera més eficient. Els sistemes agroforestals són una oportunitat per millorar la...

CONTROL PREVENTIU DELS MELIGUETES DE LA COLZA

Els meliguetes són una plaga que malmena els botons florals de la colza abans de l’inici de la floració. Es pot aconseguir una minimització dels seus danys si es redueix el nombre d’individus que ataquen el cultiu principal. Una de les estratègies és cultivar...

COM INTERPRETAR LA NORMATIVA PEL QUE FA A LA FERTILITZACIÓ EN DOBLE COLLITA EN UN MATEIX ANY

En algunes zones de Catalunya és habitual realitzar doble cultiu en el mateix any com a estratègia per a maximitzar el rendiment d’una parcel·la. Aquesta pràctica requereix determinades condicions per poder dur-la a terme, com ara la disponibilitat d’aigua o unes...

LA DATA DE MADURESA FISIOLÒGICA DELS BLATS TOUS DE PRIMAVERA

La data de maduresa fisiològica ve determinada pel moment en que el blat ha acabat el seu cicle i el gra comença a perdre humitat fins arribar als valors que permeten la recol·lecció. Hi ha una variació important entre les varietats de blat tou de primavera, essent...

BONES PRÀCTIQUES I CONDICIONANTS EN L’APLICACIÓ DELS HERBICIDES EN BLAT DE MORO PER TAL DE REDUIR EL RISC DE GENERAR RESIDUS EN ZONES NO OBJECTIU

L’aplicació d’herbicides en blat de moro pot donar lloc a l’aparició de residus en zones no objectiu i també en aigües superficials o subterrànies. En aquest full s’indiquen les mesures que s’han d’adoptar per tal de reduir el risc de generar aquests residus i també...

LES PRODUCCIONS D’AQUESTA CAMPANYA S’HAN VIST AFECTADES PER LA METEOROLOGIA DELS ÚLTIMS MESOS EN ALGUNES ZONES

Aquesta última campanya de cereal d’hivern ha estat marcada per les diferents afectacions meteorològiques que han tingut lloc al llarg del cicle del cultiu. Des de la sequera del mesos de desembre, gener i febrer passant per les fortes glaçades d’inicis d’abril i...

PRINCIPALS CANVIS EN LA NOVA NORMATIVA EUROPEA DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA

Des de l’1 de gener de 2022 s'aplica el reglament europeu R(UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 i que deroga l’anterior R(CE) 834/2007 del Consell en aplicació des del 2009. Es tracta d’un Reglament de base que es completa amb varis...

LA COLZA AMB ALT CONTINGUT EN ÀCID ERÚCIC

Les colzes cultivades actualment són del Tipus 00, pel que proporcionen un gra amb un contingut molt baix en àcid erúcic i glucosinolats. Recentment, algunes empreses promouen el cultiu de colza erúcica, que permet obtenir oli amb un alt contingut en àcid erúcic,...

RESULTATS DEL MATERIAL VEGETAL DE COLZA ALT OLEICA

La colza alt oleica dona un gra amb un major contingut en àcid oleic, en comparació amb els híbrids convencionals. Les dues darreres campanyes s’ha avaluat a l’interior de Girona la varietat alt oleica V 316 OL. Ha mostrat un potencial de producció lleugerament...

RESULTATS DE LES COLZES CLEARFIELD A L’INTERIOR DE GIRONA

Les varietats de colza CLEARFIELD es caracteritzen per la seva tolerància a l’aplicació de l’herbicida Imazamox. El seu potencial productiu és lleugerament inferior al dels millors híbrids convencionals. Les més precoces a iniciar la floració són VESTAL CL i CARLTON...

CONTROL PREVENTIU DELS MELIGUETES DE LA COLZA

Els meliguetes són una plaga que malmena els botons florals de la colza abans de l’inici de la floració. Es pot aconseguir una minimització dels seus danys si es redueix el nombre d’individus que ataquen el cultiu principal. Una de les estratègies és cultivar...

BONES PRÀCTIQUES I CONDICIONANTS EN L’APLICACIÓ DELS HERBICIDES EN BLAT DE MORO PER TAL DE REDUIR EL RISC DE GENERAR RESIDUS EN ZONES NO OBJECTIU

L’aplicació d’herbicides en blat de moro pot donar lloc a l’aparició de residus en zones no objectiu i també en aigües superficials o subterrànies. En aquest full s’indiquen les mesures que s’han d’adoptar per tal de reduir el risc de generar aquests residus i també...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin