boto retorn a inici
MENÚ
ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA GESTIÓ DEL REG EN CEREALS D'HIVERN
Davant la situació anòmala que estem vivint, rebem de manera continuada reduccions de dotacions de l’aigua de reg, que cada cop ens complica més poder fer una conducció dels conreus i obtenir un rendiment esperat i un benefici que permeti la viabilitat de l’explotació agrària. […]
AFECTACIÓ DE L’ESTRÉS HÍDRIC EN BLAT TOU
La situació actual de sequera es fa cada vegada més evident en l’estat dels cultius de secà. Les dades de pluviometria respecte la mitjana habitual son alarmants i les previsions segueixen sense ser optimistes. Les necessitats d’aigua del blat tou esdevenen més importants a partir […]
LES VIROSIS EN CEREALS D’HIVERN I ELS SEUS TRANSMISSORS, ELS PUGONS
Les virosis són malalties dels cereals que alguns anys de tardors i hiverns benignes poden tenir força incidència en les parcel·les, si no es manegen adequadament. El BYDV és la virosi més estesa i important, si bé el BaYMV i el WDV són també virosis […]
RESPOSTA DE LES VARIETATS DE BLAT TOU I ORDI A LA FERTILITZACIÓ NITROGENADA
L’eficiència del cultiu en l’aprofitament del nitrogen es pot millorar ajustant l’estratègia de fertilització a les necessitats del material vegetal. La resposta a les aportacions de nitrogen en cobertora pot diferir entre varietats. En termes generals, es coneixen les extraccions de nutrients dels cultius en […]
UTILITZACIÓ DE FRACCIONS LÍQUIDES I DIGERITS EN COBERTORA DE CULTIUS D’HIVERN
Cada vegada es generen més efluents (fracció líquida, fracció sòlida, digerits,...) derivats de tractaments de dejeccions ramaderes, sobretot en zones amb elevada càrrega ramadera. Cal adaptar el maneig agrícola d’aquests efluents a les seves característiques, que són diferents dels purins originals. Tant la separació sòlid-líquid […]
TRACTAMENTS FITOSANITARIS EN LLAVORS DE CEREALS D’HIVERN
La bona arrencada dels cereals d’hivern, després de la sembra, és una qüestió important per a la salut del cultiu fins el moment de la recol·lecció. Alguns problemes, sobretot malalties, es poden transmetre mitjançant la llavor de sembra i generar situacions que poden ser greus […]
GUIA PER LA MITIGACIÓ DE LA SEQUERA EN CULTIUS EXTENSIUS
L’activitat de demostració ‘Estratègies de mitigació de la sequera en la producció de blat fariner (EMSBLAT)’, forma part de l’operació 01.02.01 (transferència tecnològica) del PDR de Catalunya 2014-2020. EFECTES DE LA SEQUERA I TEMPERATURES ELEVADES Zones de Regadiu (Lleida): El 2022 el blat de primavera […]
LA FERTILITZACIÓ DE FONS DEL CEREAL D'HIVERN
L’objectiu de l’adobatge de fons és proporcionar els nutrients necessaris per a garantir un bon establiment del cultiu. No obstant això, pel cereal d’hivern, l’absorció de nitrogen és baixa durant els primers estadis del cultiu (inferior a 40 kg N/ha). Sovint, la quantitat de nitrogen […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE TRITICALE
La varietat amb un millor comportament productiu al litoral de Girona ha estat VALEROSO. A la zona de l’interior de Girona les varietats amb un rendiment més elevat en tres i dos anys han estat RGT COPLAC i LG RELAMPAGO. La varietat BONDADOSO ha mostrat […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE CIVADA
Totes les varietats de civada assajades al litoral de Girona han mostrat molt bon comportament productiu. Amb dos anys de resultats destaca la varietat RGT VEGETALIA, seguida de RGT CHAPELA, RGT INSIGNIA, PABLO, RGT RIVERA i CHIMENE. La varietat amb un cicle més precoç ha […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE BLAT TOU DE PRIMAVERA
Les varietats RGT MIKELINO, RGT PISTOLO, RGT TOCAYO han presentat molt bons resultats productius a la zona dels regadius de Lleida i també al litoral de Girona. En aquesta darrera també han mostrat molt bons rendiments RGT MACARENO i LG MERCURIUS.  Els tractaments fungicides mostren […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI DE PRIMAVERA
A la zona del litoral de Girona, les varietats més productives els darrers quatre anys d’assajos han estat RGT ASTEROID, FOCUS, RGT PLANET, FATIMA i PEWTER. Amb tres anys també cal destacar ELLINOR, KLARINETTE i SY TUNGSTEN. A la zona dels regadius de Lleida destaca […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram