boto retorn a inici
MENÚ
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE TRITICALE
Les varietats amb un millor comportament productiu al litoral de Girona tant en l’assaig tractat com sense tractar amb fungicida han estat VALEROSO i RGT COPLAC en quatre anys, LG PLUTON en tres anys i RUMBOSO en dos anys de dades. A la zona de […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE CIVADA
Les varietats de civada assajades a Girona litoral durant 5 anys no han presentat diferències de producció significatives, no obstant RGT CHAPELA és la que ha mostrat un rendiment més elevat. Amb tres anys destaca l’elevada producció de RGT VEGETALIA. També han obtingut bons rendiments […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE BLAT TOU DE PRIMAVERA
La varietat RGT MACARENO ha estat la que  ha mostrat un uns majors rendiments a la zona del litoral de Girona i als regadius de Lleida amb quatre anys de dades. També LG MERCURIUS, RGT MIKELINO, ARTUR NICK i RGT PISTOLO han presentat molt bons […]
APLICACIÓ D’HERBICIDES EN PREEMERGÈNCIA
L’augment de les poblacions resistents als herbicides utilitzats en postemergència del cultiu fa cada cop més habitual l’aplicació d’herbicides en preemergència, fins i tot en algunes zones ja són l’única estratègia de control químic efectiva disponible. A la vegada, per preservar aquesta eina el màxim […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI DE PRIMAVERA
Al litoral de Girona no s’han observat diferències significatives de producció entre varietats. Tot i així els majors rendiments els han donat RGT ASTEROID, ELLINOR, KWS CHRISSIE, VALERIAN i SY SOLAR. D’entre les varietats assajades durant quatre anys a la zona dels regadius de Lleida, […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE SÈGOL HÍBRID
El nou material de sègol híbrid s’ha assajat a la zona dels secans frescals ubicada a la comarca d’Osona. En tres anys d’assaigs la varietat KWS TEODOR és la que ha mostrat els rendiments més elevats. La major sensibilitat a l’ajagut s’ha observat amb l’híbrid […]
CONSERVACIÓ DE CEREALS GRA: CLAUS PER UN CORRECTE EMMAGATZEMATGE
Després de la recol·lecció, hi ha un seguit de factors que en el cas de que vulguem mantindre el cereal emmagatzemat durant mesos ens permeten garantir la qualitat del mateix. Repassem tot allò que ens influirà i que ens pot ajudar en aquesta tasca. El […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE BLAT TOU D’HIVERN
Les darreres campanyes s’han assajat les noves varietats comercials de blat tou d’hivern a l’interior de Girona, als Secans Frescals i als Secans Semifrescals. Tot i que en general les seves produccions no han diferit de forma significativa, d’entre els genotips assajats un mínim de […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI D’HIVERN
Les darreres campanyes s’han avaluat les noves varietats comercials d’ordi d’hivern a l’Interior de Girona, als Secans Frescals, als Secans Semifrescals i als Secans Àrids i Semiàrids. Els genotips assajats durant 4 anys han presentat diferències significatives en totes les zones agroclimàtiques. Els ordis que […]
AVANÇAMENT DE RESULTATS DE CIVADA. CAMPANYA 2022-2023
A continuació es presenta un primer avançament dels resultats de les varietats de civada obtinguts a la localitat de La Tallada d’Empordà durant la campanya 2022-2023. Es mostren les dades generals de l’assaig, els rendiments productius i els paràmetres agronòmics. Aquests resultats i tota la […]
AVANÇAMENT DE RESULTATS D'ORDI DE PRIMAVERA. CAMPANYA 2022-2023
A continuació es presenta un primer avançament dels resultats de les varietats d’ordi de primavera obtinguts a la localitat de La Tallada d’Empordà durant la campanya 2022-2023. Es mostren les dades generals de l’assaig, els rendiments productius i els paràmetres agronòmics. Els resultats es diferencien […]
AVANÇAMENT DE RESULTATS DE BLAT TOU DE PRIMAVERA CAMPANYA 2022-2023
A continuació es presenta un primer avançament dels resultats de les varietats de blat tou de primavera obtinguts a la localitat de La Tallada d’Empordà durant la campanya 2022-2023. Es mostren les dades generals de l’assaig, els rendiments productius i els paràmetres agronòmics. Els resultats […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram