boto retorn a inici
MENÚ

Fertilització del blat de moro abans de la sembra

Diumenge, 5 de febrer 2017

Abans de sembrar és el moment en què es poden aplicar fems o purins en el blat de moro; la dosi dependrà de les previsions de producció i ha de ser la que aporti menys de la meitat del N que necessita el cultiu . Si es fertilitza amb adob mineral, la dosi de N a aportar ha de ser inferior als 50 kg N/ha. En aquest moment s’aporta la totalitat del fòsfor i el potassi que es vol aplicar al cultiu; però només una part relativament petita del nitrogen que necessitarà la planta.


13_febrer_Fons_BdM
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram