boto retorn a inici
MENÚ

LA FERTILITZACIÓ DE FONS DEL CEREAL D’HIVERN

Dimecres, 26 d'octubre 2022

L’objectiu de l’adobatge de fons és proporcionar els nutrients necessaris per a garantir un bon establiment del cultiu. No obstant això, pel cereal d’hivern, l’absorció de nitrogen és baixa durant els primers estadis del cultiu (inferior a 40 kg N/ha). Sovint, la quantitat de nitrogen present al sòl en aquest moment ja és suficient per a subministrar les necessitat d’aquest nutrient al cultiu. L’anàlisi de sòl és de gran ajuda per a saber el contingut de nitrogen en forma de nitrats de la parcel·la i així conèixer la necessitat d’una aplicació de fons o no.

La fertilització nitrogenada

No és necessari aportar una quantitat important de nitrogen abans de la sembra; tot i això, cal garantir un bon establiment i precocitat del cereal, especialment en les zones més seques.

Es recomana no aplicar una dosi elevada de fertilitzants que continguin gran part del seu nitrogen ràpidament disponible pel cultiu (fertilitzants minerals o fertilitzants orgànics líquids). Aquestes formes són altament susceptibles de perdre’s per rentat durant la tardor i l’hivern i acabar a les aigües subterrànies.

Els productes fertilitzants que presenten una gran part del seu nitrogen en forma orgànica (com són els productes orgànics sòlids: gallinassa, fem, fracció sòlida, etc.) necessiten un període de temps major perquè el nitrogen pugui ser absorbit pel cultiu. La seva aplicació serà òptima abans de la sembra.

La fertilització fosfòrica i potàssica

L’objectiu de l’adobatge fosfòric i potàssic és mantenir un contingut adequat d’aquests nutrients al sòl per a cobrir les necessitats del cereal d’hivern a llarg termini.

No és necessari realitzar un adobatge fosfòric i/o potàssic cada any. El fòsfor i el potassi no són tant mòbils en el sòl com el nitrogen, i per tant, no es perden en profunditat. L’anàlisi de sòl és la millor eina per a conèixer el contingut de fòsfor i potassi del sòl i ajustar l’adobatge a les necessitats de la parcel·la i del cultiu.

Generalment, el fòsfor i el potassi s’apliquen abans de la sembra. Tot i això, aquestes aportacions també es poden dur a terme a la cobertora del cultiu, sempre i quan els seus continguts al sòl no siguin baixos, facilitant d’aquesta manera la gestió de l’explotació.

Recomanacions orientatives per a l’adobatge nitrogenat de fons

Recordar que, en l’aplicació de nitrogen, cal prioritzar el moment de cobertora, sobretot en els casos del nitrogen ràpidament disponible pel cultiu. Per aquest motiu en l’adob mineral i en els productes orgànics líquids només es recomana la seva aportació a fons en el cas que el contingut de nitrogen al sòl sigui baix o mitjà.

IMPORTANT: Cal respectar les dosis anuals màximes de nitrogen permeses per la normativa vigent.

Recomanacions orientatives per a l’adobatge fosfòric

Recomanacions orientatives per a l’adobatge potàssic

Què cal recordar?

  1. Els cereals presenten unes necessitats molt baixes durant els primers estadis (des de la germinació fins al fillolatge).
  2. El nitrogen és un element molt mòbil dins del sòl, per tant, cal aplicar-lo quan el cereal d’hivern en presenta les seves màximes necessitats.
  3. El fòsfor i el potassi tenen una baixa mobilitat en comparació amb el nitrogen. Per aquest motiu, l’aplicació d’aquests nutrients rebrà un tracte diferent a l’aplicació de nitrogen.

AUTORS

  • Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes del DACC

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram