boto retorn a inici
MENÚ
COM UTILITZAR ELS PRODUCTES PROCEDENTS DEL TRACTAMENT DE DEJECCIONS RAMADERES EN LA FERTILITZACIÓ DELS CULTIUS EXTENSIUS
Amb la posada en marxa del Pacte verd Europeu i l’Estratègia de la Granja a la Taula, el sector agrari i la societat en general demanen, cada cop més, optimitzar els recursos i reduir l’impacte ambiental. Això implica adoptar nous criteris a l’hora de produir […]
GESTIÓ DE LA FERTILITZACIÓ EN TEMPS DE SEQUERA
Una correcta planificació de la fertilització ens permet aportar al sòl els nutrients necessaris per al bon desenvolupament del cultiu sembrat. Però què passa si un cop l’hem feta no hi ha suficient aigua per a que el cultiu pugui créixer? Quan això passa, en […]
FRACCIÓ LÍQUIDA DE PURINS APLICADA MITJANÇANT EL REG
Les dejeccions ramaderes són un fertilitzant orgànic de qualitat, però la intensificació de la ramaderia en determinades zones del territori comporta la necessitat de buscar alternatives de maneig més sostenibles. Algunes de les solucions passen per tractar les dejeccions ramaderes i obtenir productes diferents que […]
ELS PREUS DELS FERTILITZANTS I VALOR DE L’ANÀLISI DE SÒL EN L’OPTIMITZACIÓ ECONOMICA DE LA NOSTRA EXPLOTACIÓ
En un context de preus d’adobs minerals encara elevat tot i que en davallada, el pes de la despesa en fertilització dels nostres cultius representa un percentatge important en el total de la inversió. Repassem aquestes xifres i donem sentit a la importància de l’anàlisi […]
RESPOSTA DE LES VARIETATS DE BLAT TOU I ORDI A LA FERTILITZACIÓ NITROGENADA
L’eficiència del cultiu en l’aprofitament del nitrogen es pot millorar ajustant l’estratègia de fertilització a les necessitats del material vegetal. La resposta a les aportacions de nitrogen en cobertora pot diferir entre varietats. En termes generals, es coneixen les extraccions de nutrients dels cultius en […]
PLANIFICACIÓ DE LA FERTILITZACIÓ DEL CULTIU DEL PANÍS
Una bona planificació de la fertilització del cultiu del panís és essencial per a tenir bones produccions, però cal tenir en compte que cada parcel·la és diferent i que no totes necessiten rebre la mateixa quantitat de nutrients ni en el mateix moment. Les necessitats […]
FERTILITZACIÓ: COM PODEM ACTUAR PER REDUIR DESPESES DE CARA A UN 2023 INCERT
L’agricultura està vivint una campanya plena d’incerteses en la qual la rendibilitat de les explotacions vindrà condicionada durant aquest any 2023, una vegada més, pels preus de certs inputs agraris com són l’energia, els combustibles, els aliments per al bestiar, els fitosanitaris, els fertilitzants o […]
UTILITZACIÓ DE FRACCIONS LÍQUIDES I DIGERITS EN COBERTORA DE CULTIUS D’HIVERN
Cada vegada es generen més efluents (fracció líquida, fracció sòlida, digerits,...) derivats de tractaments de dejeccions ramaderes, sobretot en zones amb elevada càrrega ramadera. Cal adaptar el maneig agrícola d’aquests efluents a les seves característiques, que són diferents dels purins originals. Tant la separació sòlid-líquid […]
TOTS ELS CULTIUS NECESSITEN TENIR PLANIFICADA LA SEVA FERTILITZACIÓ
A partir del juliol del 2022 pràcticament totes les explotacions agrícoles han de tenir coberta la tasca d’assessorament en fertilització. Les explotacions agrícoles cada cop són més eficients i sostenibles pel que fa a la fertilització de les seves parcel·les. Es fa un ús més […]
LA FERTILITZACIÓ DE FONS DEL CEREAL D'HIVERN
L’objectiu de l’adobatge de fons és proporcionar els nutrients necessaris per a garantir un bon establiment del cultiu. No obstant això, pel cereal d’hivern, l’absorció de nitrogen és baixa durant els primers estadis del cultiu (inferior a 40 kg N/ha). Sovint, la quantitat de nitrogen […]
VALOR FERTILITZANT DE LES DEJECCIONS RAMADERES
Els productes orgànics (dejeccions ramaderes i productes resultants de tractaments) es caracteritzen per aportar nitrogen, fòsfor i potassi, magnesi, sofre..., així com altres nutrients essencials. Tot i així, no tots els productes orgànics són iguals i la seva composició pot ser molt variable. L’aplicació de […]
ENTRA EN FUNCIONAMENT LA PLATAFORMA DE GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES I LA FERTILITZACIÓ: eDERAN
En aquesta primera versió de la plataforma les persones propietàries de les terres poden consultar la relació de les seves parcel·les i veure, entre altres, si aquestes formen part d’algun Pla de gestió de dejeccions ramaderes. El passat 14 de juliol es va posar en […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram