MENÚ
LA SEMBRA DE CULTIUS COBERTA PER AFAVORIR LA ROTACIÓ DE CULTIUS EN LA NOVA PAC 2023-27
La sembra de cultius coberta o lleguminoses dins la rotació de cultius permet accedir als ajuts dels eco règims de la nova PAC pel foment de la millora del contingut de carboni orgànic del sòl i la fertilitat del sòl agrícola.Els cultius coberta són cultius […]
TOTS ELS CULTIUS NECESSITEN TENIR PLANIFICADA LA SEVA FERTILITZACIÓ
A partir del juliol del 2022 pràcticament totes les explotacions agrícoles han de tenir coberta la tasca d’assessorament en fertilització. Les explotacions agrícoles cada cop són més eficients i sostenibles pel que fa a la fertilització de les seves parcel·les. Es fa un ús més […]
REGISTRE ELECTRÒNIC DE TRANSACCIONS I OPERACIONS AMB PRODUCTES FITOSANITARIS (RETO): ASPECTES A TENIR EN COMPTE
El Registre Electrònic de Transaccions i Operacions (RETO) és una aplicació informàtica que permet gravar a les empreses del sector subministrador i a les empreses del sector tractaments totes les operacions que facin amb productes fitosanitaris: comercialització, importació, exportació, aplicacions, entre d’altres. A Catalunya, les […]
GUIA PER LA MITIGACIÓ DE LA SEQUERA EN CULTIUS EXTENSIUS
L’activitat de demostració ‘Estratègies de mitigació de la sequera en la producció de blat fariner (EMSBLAT)’, forma part de l’operació 01.02.01 (transferència tecnològica) del PDR de Catalunya 2014-2020. EFECTES DE LA SEQUERA I TEMPERATURES ELEVADES Zones de Regadiu (Lleida): El 2022 el blat de primavera […]
LA SEMBRA DE CULTIUS CAPTADORS DE NITROGEN REDUEIX LA CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES PER NITRATS
La sembra d’un cultiu captador de nitrogen després del blat de moro pot evitar significativament el rentat de nitrats del sòl i reduir la seva arribada als nivells del sòl a on hi ha les reserves d’aigua. Els cultius captadors de nitrogen són cultius secundaris […]
LA CERTIFICACIÓ DE LLAVORS A CATALUNYA
El material vegetal, en concret les llavors, és una eina essencial de l’activitat agrícola ja que determina la capacitat productiva dels cultius. En aquest sentit, la llavor certificada es presenta com una bona alternativa que garanteix els paràmetres de qualitat. La producció de llavor certificada […]
LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL I L'ASSESSORAMENT TÈCNIC EN CONREUS HERBACIS EXTENSIUS
A Catalunya actualment hi ha 118 Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), amb una plantilla de 180 tècnics/que ofereixen assessorament tècnic a 22.322 agricultors i cobreixen una superfície de 207.147 ha en diferents cultius. Estan distribuïdes a la majoria de comarques catalanes i constitueixen una xarxa […]
L’ELECCIÓ DE LA VARIETAT, UNA DECISIÓ IMPORTANT PER A MILLORAR L'APROFITAMENT DEL NITROGEN DEL BLAT ECOLÒGIC  
L’elecció de la varietat es un aspecte clau en la producció ecològica de blat, ja que influeix en aspectes com la cobertura del terreny, la capacitat de competir amb les males herbes, en la resposta a la fertilització orgànica o en l`òptim grau d’establiment en […]
EL PES DE MIL GRANS: UN ELEMENT IMPORTANT A CONSIDERAR EN LES NOSTRES SEMBRES
La tendència general del sector en sembres de cereal i colza és sovint de parlar de densitats de sembra en kg/ha. Això, tot i ser una mesura, pot comportar diferències importants en quantitat de llavor per m2 segons la llavor de que disposem, d’un any […]
ENTRA EN FUNCIONAMENT LA PLATAFORMA DE GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES I LA FERTILITZACIÓ: eDERAN
En aquesta primera versió de la plataforma les persones propietàries de les terres poden consultar la relació de les seves parcel·les i veure, entre altres, si aquestes formen part d’algun Pla de gestió de dejeccions ramaderes. El passat 14 de juliol es va posar en […]
COM INTERPRETAR LA NORMATIVA PEL QUE FA A LA FERTILITZACIÓ EN DOBLE COLLITA EN UN MATEIX ANY
En algunes zones de Catalunya és habitual realitzar doble cultiu en el mateix any com a estratègia per a maximitzar el rendiment d’una parcel·la. Aquesta pràctica requereix determinades condicions per poder dur-la a terme, com ara la disponibilitat d’aigua o unes condicions agroclimàtiques que ho […]
BONES PRÀCTIQUES I CONDICIONANTS EN L’APLICACIÓ DELS HERBICIDES EN BLAT DE MORO PER TAL DE REDUIR EL RISC DE GENERAR RESIDUS EN ZONES NO OBJECTIU
L’aplicació d’herbicides en blat de moro pot donar lloc a l’aparició de residus en zones no objectiu i també en aigües superficials o subterrànies. En aquest full s’indiquen les mesures que s’han d’adoptar per tal de reduir el risc de generar aquests residus i també […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram