boto retorn a inici
MENÚ
APLICACIÓ D’HERBICIDES EN PREEMERGÈNCIA
L’augment de les poblacions resistents als herbicides utilitzats en postemergència del cultiu fa cada cop més habitual l’aplicació d’herbicides en preemergència, fins i tot en algunes zones ja són l’única estratègia de control químic efectiva disponible. A la vegada, per preservar aquesta eina el màxim […]
LA TRIPLE VESSANT DE LA SOSTENIBILITAT DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA SOSTENIBLE (PAS)
El perquè Amb les projeccions de creixement de la població i del PIB per càpita, es preveu la necessitat d’incrementar la producció d’aliments en un 60%, respecte a les collites entre 2005 i 2007. I, molt probablement, aquesta necessitat s’abordarà optant per l’increment de la […]
COBERTURA MÍNIMA DEL SÒL EN LA NOVA PAC
La nova PAC que enguany s’ha encetat ha portat l’establiment d’unes mesures de condicionalitat reforçada respecte als darrers anys. Formen part de la condicionalitat reforçada les Bones Condicions Agràries i Mediambientals (BCAM) definides al Reial Decret 1049/2022. Aquesta norma estableix 10 BCAM, i una de […]
CONTROL DE MALES HERBES EN ROSTOLLS  DE CONREUS EXTENSIUS
Les pluges tardanes d’aquesta campanya 2023, juntament amb uns cultius d’hivern que a causa de la sequera han estat poc competitius, ha propiciat l’emergència excepcional de nombroses males herbes d’estiu, inclús abans de la sega dels cereals. Això, en alguns casos, ha dificultat de forma […]
VOLS RENOVAR MAQUINÀRIA AGRÍCOLA? PLA RENOVE 2023
Amb la finalitat de modernitzar el parc de maquinària agrícola, promoure el desballestament dels tractors que no disposin d’una estructura de protecció homologada, incentivar l’adquisició de diferents tipus de màquines agrícoles per reduir les emissions i optimitzar l’aplicació d’inputs, així com per millorar la protecció […]
MESURES PREVENTIVES PER LA LLUITA CONTRA INCENDIS EN LA CAMPANYA DE SEGA
Les tasques de recol·lecció del cereal comporten un risc elevat d’incendi especialment en unes determinades franges horàries. Cada any el Agents Rurals en col·laboració amb del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, inicien una extensa campanya on s’informa de les obligacions en els treballs […]
EL QUADERN INTEGRAT D’EXPLOTACIÓ
El Quadern Integrat d’Explotació és una eina proporcionada pel DACC que serveix per a registrar electrònicament diferents  activitats que es realitzen en una explotació agrícola en matèria de tractaments fitosanitaris, fertilització, regs, collita ... per introduir informació de les explotacions que s’hagi de consignar per […]
FRACCIÓ LÍQUIDA DE PURINS APLICADA MITJANÇANT EL REG
Les dejeccions ramaderes són un fertilitzant orgànic de qualitat, però la intensificació de la ramaderia en determinades zones del territori comporta la necessitat de buscar alternatives de maneig més sostenibles. Algunes de les solucions passen per tractar les dejeccions ramaderes i obtenir productes diferents que […]
QUIN MATERIAL DE REPRODUCCIÓ VEGETAL PODEM UTILITZAR EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA ?
Des de l’1 de gener de 2022 s'aplica el reglament europeu R(UE) 2018/848 del Parlament  Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 i que deroga l’anterior R(CE) 834/2007 del Consell. Es tracta d’un Reglament de base que es completa amb varis reglaments […]
ESTRATÈGIES PER REDUIR L’ÚS D’HERBICIDES EN EL CONREU DEL BLAT DE MORO
El desherbatge químic permet obtenir eficàcies altes en el control de les herbes, però pot comportar efectes perjudicials, derivats del seu impacte toxicològic sobre les persones i el medi. Cada vegada hi ha més interès en aquelles estratègies que fan possible la reducció de l’ús […]
CONTROL DE MALES HERBES EN EL CULTIU DE GIRA-SOL
És un cultiu que en els darrers temps a agafat més  interès per què té uns requeriments hídrics inferiors a un blat de moro i perquè els preus actuals el fan una opció amb més rendibilitat. En les zones de secà on és possible establir-lo, […]
ELS PREUS DELS FERTILITZANTS I VALOR DE L’ANÀLISI DE SÒL EN L’OPTIMITZACIÓ ECONOMICA DE LA NOSTRA EXPLOTACIÓ
En un context de preus d’adobs minerals encara elevat tot i que en davallada, el pes de la despesa en fertilització dels nostres cultius representa un percentatge important en el total de la inversió. Repassem aquestes xifres i donem sentit a la importància de l’anàlisi […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram