boto retorn a inici
MENÚ

CONTROL PREVENTIU DELS MELIGUETES DE LA COLZA

Dimecres, 29 de juny 2022

Els meliguetes són una plaga que malmena els botons florals de la colza abans de l’inici de la floració. Es pot aconseguir una minimització dels seus danys si es redueix el nombre d’individus que ataquen el cultiu principal. Una de les estratègies és cultivar l’associació de varietats de diferent cicle, una molt precoç que té la funció d’atreure aquests insectes i una més tardana que sol ésser la més productiva i la que constitueix la major part de la barreja.

ELS MELIGUETES (MELIGHETES SP.)

Són uns coleòpters que pertanyen a la família del nitidúlids i, en estadi adult, poden causar danys als botons florals de la colza. Tenen una mida petita propera a 2 mm, un color negre brillant amb reflexos metàl·lics i unes antenes en forma de maça. S’alimenten del pol·len de les flors de la colza. Els principals danys tenen lloc quan apareixen els primers botons florals, en els estadis compresos entre botó verd i botó groc (51 a 59 BBCH). Llavors, abans que aquests s’obrin, poden malmenar-los quan intenten accedir als estams i al pol·len que hi ha al seu interior. Un cop iniciada la floració troben més fàcilment el pol·len i el risc que produeixin danys és molt més baix (Figura 1).

Figura 1. Meliguetes en una inflorescència de colza quan encara no ha començat la floració (esquerra) i a l’inici de la floració (dreta).

Les pèrdues són destacables només quan hi ha poblacions altes de la plaga, superiors a 1 meliguete/planta quan apareixen els primers botons florals o a 3-6 meliguetes/planta quan els botons, encara tancats, es comencen a separar. Quan més vigoroses són les plantes, menys importants són els possible danys. El principal objectiu dels productors ha d’ésser intentar mantenir les poblacions a nivells tolerables, que no malmenin en desmesura les flors. Actualment és habitual la realització de tractaments insecticides específics, sovint amb matèries actives de la família de les piretrines, poc abans de l’inici de la floració.

Les poblacions de meliguetes poden variar de forma notable entre les diferents parcel·les de colza dels agricultors. La forma més habitual de fer un seguiment de la plaga és amb la instal·lació de trampes de cubeta grogues (Figura 2). Durant la campanya 2021-22, s’han determinat les poblacions en quatre parcel·les de les localitats de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà), Caldes de Montbui (el Vallès Oriental), Palol de Revardit (el Pla de l’Estany) i Torroella de Montgrí (el Baix Empordà) (Figura 3). Les captures més altes s’han observat en els camps de Palol de Revardit i Caldes de Montbui amb valors superiors a 100 meliguetes/trampa i setmana. Pel contrari, la incidència més baixa s’ha determinat a Torroella de Montgrí, amb menys de 10 meliguetes/trampa i setmana. En aquesta parcel·la és on estaria menys justificat la realització de tractaments insecticides contra aquesta plaga.

Figura 2. Trampa de cubeta groga per la captura d’insectes en la parcel·la de colza ecològica de Palol de Revardit (el Pla de l’Estany).
Figura 3. Seguiment de les poblacions de meliguetes a les localitats de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà), Caldes de Montbui (el Vallès Oriental), Palol de Revardit (el Pla de l’Estany) i Torroella de Montgrí (el Baix Empordà) durant la campanya 2021-22.
CONTROL PREVENTIU DELS MELIGUETES

Un dels mètodes proposats per disminuir els danys dels meliguetes és la sembra associada de dues varietats de colza, amb diferent precocitat de floració. La colza ES CAPELLO PROTECT és una de les primeres combinacions comercials que introdueixen aquesta tecnologia. És el resultat de la barreja de dues varietats de colza:

– ES ALICIA. Representa el 7% de la llavor de la barreja. És una varietat de floració molt precoç, amb una elevada capacitat d’atracció sobre els meliguetes. La seva principal funció es atraure i concentrar els danys d’aquesta plaga per tal que es minimitzin les pèrdues en l’altra varietat, en principi més productiva. Això ho aconsegueix pel seu cicle més avançat, que li permet arribar a l’estadi de plena floració (molt més atraient per aquests insectes) abans que la varietat amb major productivitat comenci l’estadi de botons florals.

– ES CAPELLO. Representa el 92% de la llavor de la barreja. Presenta un elevat potencial de floració i una floració més tardana. Tot i que és una varietat àmpliament cultivada a França, encara es disposa de poca informació sobra la seva adaptació a les nostres condicions.

Figura 4. Colza ES CAPELLO PROTECT a l’inici de floració de la varietat més precoç, a Torroella de Montgrí (el Baix Empordà).

Durant la campanya 2021-22 s’ha realitzat un seguiment de la formulació ES CAPELLO PROTECT a les localitats de Torroella de Montgrí (Figura 4), la Tallada d’Empordà, Palol de Revardit i Caldes de Montbui. Entre els resultats obtinguts es pot destacar:

– La varietat ES ALICIA inicia la floració entre 12 i 20 dies abans que ES CAPELLO depenent de la data de sembra i la zona de producció. Normalment, a les zones més càlides o temperades, és on hi ha una major diferència entre els dos híbrids.

– El cicle de la varietat ES CAPELLO és molt tardà, pel que cal aprofundir en el coneixement de la seva adaptació a les diferents zones de cultiu catalanes. En totes les localitats la seva floració s’ha iniciat els darrers dies de març o a inicis d’abril.

– En totes les parcel·les, s’ha observat una major presència de meliguetes en la colza més precoç (ES ALICIA), que també és la presenta una menor densitat de plantes. Pel contrari, el nombre d’individus presents en ES CAPELLO ha estat molt baix. Per exemple, a la localitat de Palol de Revardit s’han observat una mitjana de més de 15 adults de meliguetes/planta en ES ALICIA; mentre que, no han superat els dos en ES CAPELLO.

– La informació disponible suggereix en algunes parcel·les un menor percentatge de quallat de les síliqües en la colza híbrida ES ALICIA en comparació amb ES CAPELLO, que es podria atribuir almenys en part als danys dels meliguetes. Així, si prenem com exemple una altra vegada la parcel·la de Palol de Revardit, s’ha mesurat una mitjana del 42% de síliqües no quallades en ES ALICIA; mentre que, només ha estat del 27% en ES CAPELLO.

– Tot i això, les gelades dels primers dies d’abril, coincidint amb la plena floració d’alguna de les varietats, poden haver condicionat també el quallat de les síliqües i emmascarar els danys dels meliguetes.

L’associació de varietats de colza amb diferents dates de floració pot constituir una estratègia de futur que permeti disminuir els danys dels meliguetes i reducció els tractaments insecticides.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Pere Vila

  IRTA Torre Marimon

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram