boto retorn a inici
MENÚ
L’AGRICULTURA DEL CARBONI. INICIATIVA PER AUGMENTAR ELS ESTOCS DE CARBONI ORGÀNIC DELS SÒLS
L’agricultura del carboni fa referència a totes aquelles pràctiques agrícoles destinades a augmentar els estocs de carboni al sòl i a mitigar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle que poden produir les explotacions agrícoles. Tota forma de vida a la Terra està composada de carboni […]
ÚS DE DEJECCIONS RAMADERES PER MILLORAR EL SÒL
Aportar dejeccions ramaderes augmenta l’activitat biològica del sòl i contribueix a millorar les característiques físiques d’aquest (porositat, retenció d’humitat, protecció front erosió,…). La relació entre els nutrients que contenen pot comportar una acumulació excessiva d’algun dels nutrients (normalment el fòsfor) en el sòl. Aquí teniu […]
LA IMPORTÀNCIA DE PRESERVAR EL SÒL AGRÍCOLA
El sòl és bàsic i essencial per la producció agrícola. I, a més, és un recurs limitat i no renovable. Protegir els sòls agrícoles, especialment aquells més adequats per la producció d’aliments, és necessari per alimentar una població mundial cada cop més abundant. Això passa […]
Les dejeccions ramaderes modifiquen els porus del sòl, la base del seu funcionament.
El tipus de porositat determina, entre altres, la retenció d’humitat (aigua per les plantes) del sòl. Aportar matèria orgànica influeix en l’activitat biològica (micro-organismes, micro- i meso-fauna, …) que s’hi desenvolupa, que contribueix a definir la porositat (volum, mida, distribució, forma) d’un sòl i en […]
La matèria orgànica, aspecte clau en la qualitat del sòl agrícola
Les principals característiques que interessen quan es parla de qualitat d’un sòl per un ús agrícola estan vinculades a la presència de matèria orgànica. Però, d’on prové la matèria orgànica? Quina funció té en el sòl i com el millora? ALGUNES FUNCIONS DE LA MATÈRIA […]
Les dejeccions ramaderes milloren la qualitat del sòl agrícola
Les característiques del sòl que interessen des d’un punt de vista agrícola, de producció de cultius, milloren quan s’apliquen dejeccions ramaderes de forma habitual. I, per tant, aplicar dejeccions ramaderes com fertilitzants dels cultius millora la qualitat del sòl agrícola. Però, què s’entén per qualitat […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram