boto retorn a inici
MENÚ
APLICACIÓ D’HERBICIDES EN PREEMERGÈNCIA
L’augment de les poblacions resistents als herbicides utilitzats en postemergència del cultiu fa cada cop més habitual l’aplicació d’herbicides en preemergència, fins i tot en algunes zones ja són l’única estratègia de control químic efectiva disponible. A la vegada, per preservar aquesta eina el màxim […]
ASPECTES CLAU DEL DESHERBATGE DE LA COLZA
En el marc de l’estratègia de gestió integrada de les males herbes del cultiu de la colza és important posicionar el cultiu en una rotació correcta i perllongada per intentar tenir la parcel·la el  més neta possible, de manera que ens resultin més eficaços els […]
Amaranthus palmeri: INFORMACIÓ QUE US PERMETRÀ IDENTIFICAR-LA
L’Amaranthus palmeri (és un blet gegant)  és una mala herba invasora provinent d’Amèrica del Nord. Pot arribar a provocar pèrdues del 91% en blat de moro. Té una gran producció de llavor que afavoreix infestacions greus i sobtades en els conreus. Adjuntem la informació que us […]
CONTROL DE MALES HERBES EN ROSTOLLS  DE CONREUS EXTENSIUS
Les pluges tardanes d’aquesta campanya 2023, juntament amb uns cultius d’hivern que a causa de la sequera han estat poc competitius, ha propiciat l’emergència excepcional de nombroses males herbes d’estiu, inclús abans de la sega dels cereals. Això, en alguns casos, ha dificultat de forma […]
CONTROL DE MALES HERBES EN SORGO
Es tracta d’un cultiu  que en les actuals condicions de sequera, encara agafa més interès per tenir uns requeriments hídrics més baixos que el blat de moro. Des del punt de vista del control de les males herbes que el poden afectar, cal tenir en […]
ESTRATÈGIES PER REDUIR L’ÚS D’HERBICIDES EN EL CONREU DEL BLAT DE MORO
El desherbatge químic permet obtenir eficàcies altes en el control de les herbes, però pot comportar efectes perjudicials, derivats del seu impacte toxicològic sobre les persones i el medi. Cada vegada hi ha més interès en aquelles estratègies que fan possible la reducció de l’ús […]
CONTROL DE MALES HERBES EN EL CULTIU DE GIRA-SOL
És un cultiu que en els darrers temps a agafat més  interès per què té uns requeriments hídrics inferiors a un blat de moro i perquè els preus actuals el fan una opció amb més rendibilitat. En les zones de secà on és possible establir-lo, […]
DESHERBATGE MECÀNIC DEL BLAT DE MORO AMB BINADORES
Les binadores són les màquines de desherbatge mecànic que permeten obtenir les eficàcies més altes en el control de les herbes del blat de moro (en condicions favorables superiors al 70%). Consten d’un bastidor al que s’acoplen cossos amb relles per treballar el terreny situat […]
DESHERBATGE QUÍMIC A BANDES EN EL BLAT DE MORO
1. L’APLICACIÓ D’HERBICIDES A BANDES  És una de les principals tecnologies de desherbatge que, conjuntament amb el control mecànic de les herbes, permet reduir substancialment la quantitat d’herbicida que s’aplica per unitat de superfície. Es pot realitzar en cultius sembrats a línies separades entre 70 […]
HERBICIDES EN EL CULTIU DE LA SOJA
El cultiu de la soja és molt sensible a la competència de les males herbes. L’estratègia de desherbatge s’ha d’emmarcar en el marc de la gestió integrada de les males herbes de la parcel·la, iniciant-se ja abans de l’establiment del cultiu i essent curosos en […]
DESHERBATGE EN PREEMERGÈNCIA DEL BLAT DE MORO. ASPECTES AGRONÒMICS I NORMATIUS A TENIR EN COMPTE.
La competència provocada per les males herbes en el cultiu del blat de moro pot provocar pèrdues molt considerables en el seu rendiment si no es controlen. Els diversos mètodes de control s’han d’integrar i combinar en el marc d’una estratègia de gestió integrada de […]
PRÀCTIQUES AGRONÒMIQUES PREVENTIVES PER REDUIR LES INFESTACIONS INICIALS D’HERBES EN EL BLAT DE MORO
1. LES PRINCIPALS MESURES  Algunes pràctiques culturals contribueixen a reduir el banc de llavors de la flora arvense que potencialment pot ésser més perjudicial pel conreu. Entre aquestes, es pot mencionar: La rotació de cultius El treball del sòl previ a la implantació del blat […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram