boto retorn a inici
MENÚ
PLA DE XOC PER A LA REDUCCIÓ I OPTIMITZACIÓ D’ÚS D’HERBICIDES EN BLAT DE MORO
Els darrers anys s’han detectat casos puntuals de contaminació d’aigües destinades al consum humà amb les substàncies actives S-Metolaclor i Terbutilazina, provinents d’herbicides utilitzats en el cultiu del blat de moro pel control de les males herbes. Els darrers episodis s’han donat durant la primavera i estiu de […]
DESHERBATGE EN PREEMERGÈNCIA DEL BLAT DE MORO. ASPECTES AGRONÒMICS I NORMATIUS A TENIR EN COMPTE
La competència provocada per les males herbes en el cultiu del blat de moro pot provocar pèrdues molt considerables en el seu rendiment si no es controlen. Els diversos mètodes de control s’han d’integrar i combinar en el marc d’una estratègia de gestió integrada de […]
CONTROL DE MALES HERBES EN POSTEMERGÈNCIA EN CONDICIONS DE SEQUERA
El desherbatge en condicions de sequera pot resultar dificultós. En aquestes condicions el cultiu no sol ser tant competitiu amb les males herbes i d’altra banda si les males herbes pateixen estrès l’eficàcia dels herbicides es pot veure reduïda. El control de les males herbes […]
DESHERBATGE EN POSTEMERGÈNCIA TARDANA DE CEREALS D’HIVERN
El desherbatge en postemergència tardana (a partir de l’afillolat) acostuma a tenir com a objectiu principal el control de males herbes dicotiledònies.  L’elecció del producte a utilitzar dependrà de les condicions d’aplicació i  també de l’estadi fenològic de les males herbes i del cultiu. El […]
DESHERBATGE EN POSTEMERGÈNCIA DE CEREALS D’HIVERN
El desherbatge en postemergència permet raonar millor els tractaments amb herbicida i adaptar-los a la flora i al nivell d’infestació dels camps. Les condicions d’aquesta campanya poden haver afectat les eficàcies dels tractaments en preemergència i dificultar la presa de decisions en els tractaments en […]
APLICACIÓ D’HERBICIDES EN PREEMERGÈNCIA
L’augment de les poblacions resistents als herbicides utilitzats en postemergència del cultiu fa cada cop més habitual l’aplicació d’herbicides en preemergència, fins i tot en algunes zones ja són l’única estratègia de control químic efectiva disponible. A la vegada, per preservar aquesta eina el màxim […]
ASPECTES CLAU DEL DESHERBATGE DE LA COLZA
En el marc de l’estratègia de gestió integrada de les males herbes del cultiu de la colza és important posicionar el cultiu en una rotació correcta i perllongada per intentar tenir la parcel·la el  més neta possible, de manera que ens resultin més eficaços els […]
Amaranthus palmeri: INFORMACIÓ QUE US PERMETRÀ IDENTIFICAR-LA
L’Amaranthus palmeri (és un blet gegant)  és una mala herba invasora provinent d’Amèrica del Nord. Pot arribar a provocar pèrdues del 91% en blat de moro. Té una gran producció de llavor que afavoreix infestacions greus i sobtades en els conreus. Adjuntem la informació que us […]
CONTROL DE MALES HERBES EN ROSTOLLS  DE CONREUS EXTENSIUS
Les pluges tardanes d’aquesta campanya 2023, juntament amb uns cultius d’hivern que a causa de la sequera han estat poc competitius, ha propiciat l’emergència excepcional de nombroses males herbes d’estiu, inclús abans de la sega dels cereals. Això, en alguns casos, ha dificultat de forma […]
CONTROL DE MALES HERBES EN SORGO
Es tracta d’un cultiu  que en les actuals condicions de sequera, encara agafa més interès per tenir uns requeriments hídrics més baixos que el blat de moro. Des del punt de vista del control de les males herbes que el poden afectar, cal tenir en […]
ESTRATÈGIES PER REDUIR L’ÚS D’HERBICIDES EN EL CONREU DEL BLAT DE MORO
El desherbatge químic permet obtenir eficàcies altes en el control de les herbes, però pot comportar efectes perjudicials, derivats del seu impacte toxicològic sobre les persones i el medi. Cada vegada hi ha més interès en aquelles estratègies que fan possible la reducció de l’ús […]
CONTROL DE MALES HERBES EN EL CULTIU DE GIRA-SOL
És un cultiu que en els darrers temps a agafat més  interès per què té uns requeriments hídrics inferiors a un blat de moro i perquè els preus actuals el fan una opció amb més rendibilitat. En les zones de secà on és possible establir-lo, […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram