boto retorn a inici
MENÚ
PLA DE XOC PER A LA REDUCCIÓ I OPTIMITZACIÓ D’ÚS D’HERBICIDES EN BLAT DE MORO
Els darrers anys s’han detectat casos puntuals de contaminació d’aigües destinades al consum humà amb les substàncies actives S-Metolaclor i Terbutilazina, provinents d’herbicides utilitzats en el cultiu del blat de moro pel control de les males herbes. Els darrers episodis s’han donat durant la primavera i estiu de […]
L’APLICACIÓ DE FITOSANITARIS AMB DRONS
Els drons en tasques agrícoles tenen un ampli ventall d’usos com l’aplicació de fitosanitaris, el monitoratge dels cultius, vigilància de parcel·les o per fer la sembra entre d’altres. L’èxit d’aquesta versatilitat prové del fet que una mateixa aeronau es pot utilitzar per a diferents tasques […]
SISTEMES PER AFEGIR EL FITOSANITARI AL DIPOSIT DELS POLVORITZADORS
La contaminació puntual produïda per plaguicides, principalment es genera per la caiguda accidental de producte fitosanitari concentrat durant l’emplenat, i en la neteja i buidat del polvoritzador.  Per a que aquest risc es minimitzi, es pot incidir en la millora de la formació i la […]
TENS DUBTES AMB ELS EQUIPS D’APLICACIÓ DE DEJECCIONS RAMADERES ?
Els equips d’aplicació de dejeccions ramaderes han de complir dos requisits fonamentals: disposar d’un sistema que permeti una elevada uniformitat de distribució i un bon ajustament de la dosi aplicada i, en cas de dejeccions ramaderes líquides, disposar d’un conductímetre o altre mètode de precisió […]
QUÈ CAL TENIR EN COMPTE EN COMPRAR UN NOU POLVORITZADOR ?
A l’hora de comprar un nou polvoritzador, s’han de conèixer les característiques que ha de tenir així com que s’adapti als cultius de l’explotació agrària pel tal que els tractaments fitosanitaris tinguin una bona eficàcia. Respecte als requeriments, d’acord amb la directiva europea de màquines, […]
VOLS RENOVAR MAQUINÀRIA AGRÍCOLA? PLA RENOVE 2023
Amb la finalitat de modernitzar el parc de maquinària agrícola, promoure el desballestament dels tractors que no disposin d’una estructura de protecció homologada, incentivar l’adquisició de diferents tipus de màquines agrícoles per reduir les emissions i optimitzar l’aplicació d’inputs, així com per millorar la protecció […]
MESURES PREVENTIVES PER LA LLUITA CONTRA INCENDIS EN LA CAMPANYA DE SEGA
Les tasques de recol·lecció del cereal comporten un risc elevat d’incendi especialment en unes determinades franges horàries. Cada any el Agents Rurals en col·laboració amb del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, inicien una extensa campanya on s’informa de les obligacions en els treballs […]
DESHERBATGE MECÀNIC DEL BLAT DE MORO AMB BINADORES
Les binadores són les màquines de desherbatge mecànic que permeten obtenir les eficàcies més altes en el control de les herbes del blat de moro (en condicions favorables superiors al 70%). Consten d’un bastidor al que s’acoplen cossos amb relles per treballar el terreny situat […]
RESULTATS DE LES INSPECCIONS TÈCNIQUES EAPF (POLVORITZADORS) 2022.
Les Estacions d’Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF), volen assegurar que l’equip de tractaments fitosanitaris, com a màquina agrícola, compleixi amb tota la normativa de seguretat envers l’operador i amb la normativa mediambiental, a fi i efecte de protegir tant a l’aplicador com a […]
SEMBRADORES AMB EQUIPS D’APLICACIÓ DE FITOSANITARIS GRANULATS: INSCRIPCIÓ I REQUERIMENTS D’INSPECCIÓ
Els equips per a l’aplicació de microgrànuls s’usen per a la distribució de fitosanitaris en forma sòlida. Els principals components són una o diverses tremuges, un dispositiu per al control del dosificació i un sistema per a la distribució del fitosanitari. Hi ha equips dissenyats […]
RESULTATS INSPECCIONS TÈCNIQUES EAPF. PUNTS DE MILLORA
A partir dels resultats d’inspeccions d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF) realitzats a Catalunya, es pot afirmar que el percentatge de polvoritzadors amb defectes abans de la inspecció és important i, per tant, aquestes inspeccions aconsegueixen una millora substancial del parc de maquinària. Aquesta millora […]
REQUISITS I EQUIPS PER UNA FERTILITZACIÓ DE PRECISIÓ
Dins una parcel·la agrícola, sovint s’observen zones de producció diferenciada. El cultiu no es comporta igual (creixement, producció, nivell d’estrès,…) en diferents zones de la parcel·la. Delimitar i caracteritzar aquestes zones, permet definir quines són les necessitats de fertilització en cada cas. Per fer-ho, cal […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram