boto retorn a inici
MENÚ

Producció de blat de moro en segona collita. Atenció al cicle !

Divendres, 5 de maig 2017

En les últimes campanyes s’ha increment  la la superfície dedicada a sembres tardanes de blat de moro en segona collita. Els baixos preus de comercialització i la conversió de superfícies de secà en nous regadius per aspersió han incentivat aquesta pràctica. Cal dir, però, que no resulta fàcil la producció de dues collites per any amb resultats satisfactoris, i que poques zones productores tenen les condicions edafoclimàtiques adequades per a fer-ho amb certes garanties d’èxit.


16_maig_blat moro 2a collita_v2
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram