boto retorn a inici
MENÚ
ELS SISTEMES AGROFORESTALS COMBINATS: PRODUIR MÉS I MILLOR EN TEMPS D’INCERTESA
En el context actual d’incertesa econòmica, volatilitat de preus i vulnerabilitat climàtica, convé replantejar els models productius per aprofitar els nostres recursos d’una manera més eficient. Els sistemes agroforestals són una oportunitat per millorar la sostenibilitat econòmica i ambiental de les explotacions agràries. Gràcies a […]
ÍNDEXOS ESPECTRALS EN CEREALS D’HIVERN: ALTRES ÍNDEXOS
Tot i que l’índex espectral més conegut és el NDVI, existeix tot un ventall d’altres índexos que ens poden ajudar a controlar els nostres camps i proporcionar informació sobre els nostres cultius. En aquest article expliquem les característiques d’alguns dels índexos més utilitzats. Què son […]
BIOTECNOLOGIA I MILLORA
En aquesta segona part dedicada a la millora i la biotecnologia fem èmfasi en les noves tecnologies per incrementar l’eficàcia en la selecció utilitzant aproximacions genòmiques, la identificació de gens d’interès per l’agricultura i la modificació d’aquests gens mitjançant les tecnologies d’edició gènica. NOVES POBLACIONS […]
ELS MARCADORS MOLECULARS EN LA MILLORA GENÈTICA
En aquest primer article dedicat a la millora genètica i la biotecnologia volem començar fent un repàs als diversos tipus de marcadors que s’utilitzen en els programes de millora genètica, des d’aquells visuals i/o morfològics usats en la millora clàssica fins els marcadors moleculars utilitzats […]
DENSITAT DE LES POBLACIONS DE SENGLAR A CATALUNYA. QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL ?
La densitat de senglar a Catalunya manté fortes diferències segons les regions. La meitat nord-est del país mostra les densitats més altes (excepte en zones més elevades dels Pirineus), especialment en els llocs on el senglar hi troba les millors condicions d’hàbitat (alta pluviositat, boscos […]
Más que una simple imagen aérea: Oportunidades y desafíos en teledetección
La teledetección se puede definir como la “adquisición de información a distancia, sin tener contacto directo con el objeto estudiado”. En agricultura, la teledetección puede ser tan simple como el reconocimiento de un cultivo desde la ventanilla del coche, pero en los últimos años, el […]
Índex de caiguda
L’activitat α-amilásica, que transforma el midó del gra en glucosa, es mesura amb l’índex de caiguda. Un índex de caiguda baix, i per tant, activitat elevada de l’enzim i presència de glucosa, condiciona l’aptitud del blat per a la panificació. Les farineres difícilment accepten lots de blat amb […]
Producció de blat de moro en segona collita. Atenció al cicle !
En les últimes campanyes s’ha increment  la la superfície dedicada a sembres tardanes de blat de moro en segona collita. Els baixos preus de comercialització i la conversió de superfícies de secà en nous regadius per aspersió han incentivat aquesta pràctica. Cal dir, però, que […]
Esgrogueïment de la fulla bandera dels blats
Durant el mes d’abril s’ha observat l’aparició de coloracions groguenques a la fulla bandera en parcel·les de blat. La causa probablement sigui de tipus abiòtic, conseqüència de dies amb una gran amplitud tèrmica i/o temperatures baixes. El grau d’afectació és diferent segons la varietat. No s’ha […]
Filtres verds al marge de cursos d’aigua per a la retenció de nutrients
Els filtres verds són franges de vegetació densa, herbàcia o llenyosa, plantats específicament per a interceptar la escorrentia superficial i subsuperficial procedent de zones agrícoles o urbanes i evitar la contaminació de zones aquàtiques alhora que diversifica el paisatge agrícola. El projecte LIFE+ Futur Agrari […]
És el període de floració d’alguns cultius
Durant aquest estadi has d’evitar la realització de tractaments insecticides. Recorda que està prohibit l’ús de la major part de matèries actives que permeten el control de plagues en floració.

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram