boto retorn a inici
MENÚ
GESTIÓ DE LA FERTILITZACIÓ EN TEMPS DE SEQUERA
Una correcta planificació de la fertilització ens permet aportar al sòl els nutrients necessaris per al bon desenvolupament del cultiu sembrat. Però què passa si un cop l’hem feta no hi ha suficient aigua per a que el cultiu pugui créixer? Quan això passa, en […]
EL DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA HA PUBLICAT UNA RESOLUCIÓ PER TAL QUE ELS RAMADERS DE BESTIAR HERBÍVOR ECOLÒGIC PUGUIN FER FRONT A LA SITUACIÓ CATASTRÒFICA DE SEQUERA
A causa de la sequera, s'autoritza excepcionalment l'ús de farratge no ecològic per alimentar el bestiar herbívor fins al 15 d’abril de 2024, d'acord amb el que preveu la normativa europea de producció ecològica i sempre que no se’n trobi d’ecològic.  El DACC disposa d’un […]
AFECTACIÓ DE L’ESTRÉS HÍDRIC EN BLAT TOU
La situació actual de sequera es fa cada vegada més evident en l’estat dels cultius de secà. Les dades de pluviometria respecte la mitjana habitual son alarmants i les previsions segueixen sense ser optimistes. Les necessitats d’aigua del blat tou esdevenen més importants a partir […]
CULTIUS D'ESTIU DE REGADIU QUE ENS PODEN AJUDAR A FER FRONT A UNA MENOR DISPONIBILITAT D'AIGUA
La situació dels embassaments de Catalunya posa de manifest la fragilitat de l’abastament hídric pels diferents usos i, en especial, per l’aigua destinada a la producció d’aliments. La situació, a dia d’avui i segons les previsions disponibles, fan preveure que ens acostem a la sequera […]
LES TEMPERATURES ALTES ABANS DE LA SEMBRA I EN ELS PRIMERS ESTADIS DELS CULTIUS D’HIVERN
Les temperatures mitjanes de l’octubre i el novembre, coincidint amb períodes previs a la sembra i els primers estadis dels cereals, han estat més altes de les habituals. Aquestes han agreujat la sequera com a conseqüència de l’escassetat de pluges que s’ha observat en moltes […]
LA MANCA D’HUMITAT DEL SÒL CONDICIONA LA SEMBRA DELS CULTIUS D’HIVERN
Les precipitacions enregistrades els mesos d’octubre i novembre en moltes zones productores, coincidint amb el període de sembra dels cultius d’hivern, han representat només prop d’una quarta part de les habituals. La sequera ha afectat molts de terrenys, dificultant la sembra i condicionant les naixences […]
GUIA PER LA MITIGACIÓ DE LA SEQUERA EN CULTIUS EXTENSIUS
L’activitat de demostració ‘Estratègies de mitigació de la sequera en la producció de blat fariner (EMSBLAT)’, forma part de l’operació 01.02.01 (transferència tecnològica) del PDR de Catalunya 2014-2020. EFECTES DE LA SEQUERA I TEMPERATURES ELEVADES Zones de Regadiu (Lleida): El 2022 el blat de primavera […]
ÚS D'ALIMENTS NO ECOLÒGICS A CAUSA DE LA SEQUERA
El Departament d'Acció Climàtica publica una resolució per tal que els ramaders de bestiar herbívor ecològic puguin fer front a la situació catastròfica de sequera. A causa de la sequera, s'autoritza excepcionalment l'ús de farratge i gra no ecològic per alimentar el bestiar herbívor ecològic […]
LES PRODUCCIONS D’AQUESTA CAMPANYA S’HAN VIST AFECTADES PER LA METEOROLOGIA DELS ÚLTIMS MESOS EN ALGUNES ZONES
Aquesta última campanya de cereal d’hivern ha estat marcada per les diferents afectacions meteorològiques que han tingut lloc al llarg del cicle del cultiu. Des de la sequera del mesos de desembre, gener i febrer passant per les fortes glaçades d’inicis d’abril i acabant per l’onada de calor i les […]
COM PODEN AFECTAR ALS CULTIUS D’HIVERN LES TEMPERATURES ANORMALMENT ALTES DEL MES DE MAIG?
El mes de maig s’ha registrat un període amb temperatures màximes molt altes, superiors en molts casos a 30°C, que és probable hagin afectat la productivitat i la qualitat dels conreus extensius d’hivern per a gra. El component del rendiment més afectat seria el pes […]
ELS DANYS DE FRED DEGUTS A LES GELADES D’INICIS D’ABRIL CADA VEGADA SÓN MÉS EVIDENTS EN ALGUNES ZONES PRODUCTORES
A principis del mes d’abril s’han enregistrat varis dies amb temperatures molt baixes, que han produït diferents danys als cultius. La incidència és molt variable depenent de l’espècie i la varietat, la zona de cultiu, la intensitat i durada de les glaçades, l’estadi fenològic, etc. […]
DANYS DE FRED ALS CEREALS D’HIVERN PER LES TEMPERATURES BAIXES DEL MES DE GENER I INICIS DE FEBRER
Al començament de l’any 2022, s’han registrat en moltes zones productores temperatures mínimes inferiors -5 °C, durant més de 15 dies el mes de gener i inicis de febrer, que han provocat lleugers danys en algunes parcel·les de cereals. Els més sensibles són la civada […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram