boto retorn a inici
MENÚ

Atenció als tractaments fitosanitaris durant la floració en colza !

Dijous, 5 d'abril 2018

Durant aquest mes la colza es troba en l’estadi fenològic de floració. Existeixen diferents plagues que poden afectar-la, com son:  el  Corc de la tija (Ceutorhynchus napi), Corc de les síliqües (Ceutorhynchus assimilis), Pugons (Brevicoryne brassicae, Lipaphis erysimi, Myzus persicae), etc.  Els productes que s’utilitzen per al seu control son normalment a base de piretrines (deltametrin, cipermetrin, lambda  cialotrin etc.). Cal recordar que les piretrines poden afectar a les abelles. De fet, s’ha detectat mortalitat d’abelles en diferents zones properes a camps de colza en floració. Actualment no es te constància de cap producte fitosanitari que es pugui utilitzar durant la floració en colza. Per tant com a norma general queda prohibit l’ús de productes fitosanitaris durant la floració de la colza. En cas de dubte consulteu amb el vostre tècnic. SERVEI DE SANITAT VEGETAL

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram