boto retorn a inici
MENÚ
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÓS DE PRIMAVERA
A la zona del litoral de Girona no s’han observat diferències significatives de producció entre les varietats de pèsol assajades els darrers anys, tot i així, la més productiva ha estat MYTHIC. Als regadius de Lleida ASTRONAUTE i KAYANNE han presentat una producció significativament més […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÒS D’HIVERN
Entre els pèsols d’hivern assajats cal destacar el bon comportament productiu que han mostrat FURIOUS, FRESNEL, FLOKON i ESCRIME. La varietat FLOKON és la que ha mostrat una data d’inici de floració més precoç. Les varietats amb un major contingut en proteïna han estat AVIRON, […]
AVANÇAMENT DE RESULTATS DE PÈSOL DE PRIMAVERA. CAMPANYA 2022-2023
A continuació es presenta un primer avançament dels resultats de les varietats de pèsol de primavera obtinguts a la localitat de La Tallada d’Empordà durant la campanya 2022-2023. Es mostren les dades generals de l’assaig, els rendiments productius i els paràmetres agronòmics. Els resultats es […]
EL CORC DEL PÈSOL
El corc del pèsol, Bruchus pisorum, és un insecte plaga que afecta principalment aquesta lleguminosa. Les seves larves es desenvolupen dins les llavors, causant danys directes, reduint la qualitat de la collita i generant pèrdues de diversa mena. Per controlar la plaga és molt important […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÓS DE PRIMAVERA
A la zona del litoral de Girona les varietats més productives han estat MYTHIC, ASTRONAUTE i KAYANNE, i amb tres anys de resultats també BAGOO. Als regadius de Lleida les varietats BAGOO, SALAMANCA, ASTRONAUTE i KAYANNE són les que han mostrat uns majors rendiments, totes […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÒS D’HIVERN
Entre les varietats de pèsol d’hivern cal destacar el bon comportament productiu que han mostrat FURIOUS, FRESNEL i FLOKON a totes les zones on s’han assajat. Aquestes varietats, juntament amb ESCRIME, també han estat les que han iniciat la floració en una data més precoç. […]
COM PODEN AFECTAR ALS CULTIUS D’HIVERN LES TEMPERATURES ANORMALMENT ALTES DEL MES DE MAIG?
El mes de maig s’ha registrat un període amb temperatures màximes molt altes, superiors en molts casos a 30°C, que és probable hagin afectat la productivitat i la qualitat dels conreus extensius d’hivern per a gra. El component del rendiment més afectat seria el pes […]
CONTROL DE CENDROSA EN PÈSOL PROTEAGINÓS
La cendrosa és la malaltia més freqüent en el cultiu del pèsol proteaginós. Apareix en estadis tardans provocant un assecatge prematur de les plantes i pèrdues de rendiment degudes sobretot a un menor ompliment del gra. Totes les varietats comercials són susceptibles. L’aplicació de fungicides […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÓS DE PRIMAVERA
A la zona del litoral de Girona la varietat més productiva ha estat MYTHIC, sense diferències significatives amb la resta de varietats assajades; mentre que, als regadius de Lleida aquesta ha estat la varietat que ha mostrat uns rendiments més baixos. Les varietats amb un […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÒS D’HIVERN
Totes les varietats assajades durant quatre anys a la zona dels secans semifrescals han mostrat un bon comportament productiu, sense diferències significatives en el rendiment. Amb tres anys de dades a la mateixa zona, les varietats que han mostrat un millor comportament productiu han estat […]
DATA DE SEMBRA EN FUNCIÓ DE LES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÓS
La resistència de les varietats de pèsol proteaginós al fred determina en gran mesura la seva data de sembra en moltes zones productores. A les més fredes, on són habituals sembres precoces de finals d’octubre i novembre, s’han d’utilitzar les varietats de pèsol d’hivern que […]
RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÒS DE PRIMAVERA
Les varietats amb un millor comportament productiu a la zona del litoral de Girona i als regadius de Lleida han estat ASTRONAUTE, SALAMANCA, KAYANNE i SAFRAN. GIRONA LITORAL. No s’han observat diferències significatives en producció entre les varietats assajades al litoral de Girona els darrers […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram