boto retorn a inici
MENÚ

CONTROL DE MALES HERBES EN POSTEMERGÈNCIA DEL BLAT DE MORO

Dilluns, 15 d'abril 2019

La presència de males herbes  en els camps de blat de moro un cop aquest ha emergit poden ser la causa de pèrdues de rendiment i per tant també de pèrdues econòmiques.

Malgrat la dificultat  de predir les possibles pèrdues derivades de la presència de males herbes al camp, s’accepta que la presència de males herbes a partir de les 4 fulles del blat de moro pot causar una disminució significativa del rendiment potencial del cultiu. Per aquest motiu es recomana, en els casos que sigui possible, controlar les males herbes abans d’aquest estadi del blat de moro.

Existeixen diversos mètodes per al control de males herbes en postemergència del blat de moro. Els mètodes mecànics com la grada de pues, sobretot per al control de males herbes dicotiledònies o les cavadores amb dits desherbadors que permeten eliminar tot tipus de males herbes tant entre files com a la fila de cultiu i que poden ser guiades de forma manual o bé per sistemes de guiatge per càmeres o GPS.

Pel que fa als mètodes químics existeixen nombrosos herbicides per al control de les diferents males herbes presents al camp (Taula 1)

Per regla general cal tenir en compte les següents consideracions en les aplicacions en postemergència del cultiu:

Els herbicides autoritzats en postemergència del blat de moro a març de 2019 són els següents:

AUTORS

  • Josep Mª Llenes

    Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal DRAP

  • Josep Mª Montull

    Departament d'Hortofructicultura Botànica i Jardineria UdL

  • Andreu Taberner

    Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal DRAP

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram