boto retorn a inici
MENÚ

UN BON MANTENIMENT PERMET ALLARGAR LA VIDA ÚTIL DE L’EQUIP D’APLICACIÓ DE FITOSANITARIS

Dilluns, 18 de novembre 2019

Un adequat manteniment dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris evitarà el risc d’avaries durant l’aplicació, previndrà la contaminació de l’entorn i perllongarà la vida útil de la màquina. Sempre que s’observi algun defecte en l’estat o el funcionament de l’equip d’aplicació s’ha de procedir a la seva reparació. S’ha de tenir en compte que al manual d’instruccions de l’equip d’aplicació hi ha un apartat dedicat al manteniment.

Un bon manteniment en els equips d’aplicació de productes fitosanitaris es essencial i els beneficis associats son nombrosos.  En el aquest article es farà un breu resum de les principals operacions de manteniment per a que l’equip estigui en les condicions optimes per realitzar un bon tractament.

Com a pas previ, es important recordar que en totes aquestes operacions és necessari portar els equips de protecció personal adients per evitar qualsevol risc.

Principals operacions de manteniment

Neteja general: Ha d’incloure l’exterior i l’interior del dipòsit, el circuit hidràulic i la barra. Cal ajustar bé la quantitat de producte fitosanitari per tal de no deixar restes al finalitzar el tractament.

 

Estat general de l’equip: comprovar la pressió d’aire i l’estat dels pneumàtics, comprovar l’estat de l’enganxall, repintar les parts metàl·liques oxidades o mal protegides, protegir contra les gelades buidant el circuït i afegint anticongelant.

Bomba: Comprovar el seu funcionament, observant si hi ha fuites. Canviar els components defectuosos. Comprovar el nivell d’oli i lubrificar. Si s’observen pulsacions caldrà posar-se en contacte amb un taller.

Filtres: Netejar-los amb freqüència, comprovar l’estat de les malles i les juntes i canviar-les si s’observen trencaments o altres defectes.

 

Elements amb moviment de rotació: Lubrificar si cal adequadament tots els elements de rotació. S’ha d’evitar el contacte del greix amb les conduccions de cautxú.

Comprovar l’estat de les proteccions de seguretat de la presa de força, la bomba i altres elements mòbils i reparar-les si són defectuoses.

Conduccions: Comprovar l’estat de les conduccions i les juntes de connexió. Canviar les conduccions si presenten envelliment o clivelles i substituir les juntes si són defectuoses.

 

Indicador de nivell del dipòsit: Comprovar si és llegible i si la lectura es fiable. En el cas d’indicador de nivell amb un tub transparent, s’ha de substituir sempre que sigui necessari.

 

Distribució i regulació: Comprovar el funcionament del regulador de pressió, de la vàlvula general, de les vàlvules dels diferents sectors i dels compensadors de retorn. Comprovar les connexions. Si el regulador disposa d’una molla, comprovar-ne l’estat.

 

Manòmetre: Comprovar el seu estat i el funcionament. La divisió de l’escala i el rang de mesura han de ser adequats a l’equip de treball.

Barra: comprovar l’estat de les articulacions i del mecanisme de regulació de l’alçada. Lubrificar si cal.

Broquets: desmuntar i netejar el broquets amb un raspall suau o aire comprimit. Comprovar que el dispositiu antidegoteig funciona correctament. Els broquets defectuosos s’han de canviar.

Per mes informació

Centre de Mecanització Agrària 973 24 98 46

AUTORS

  • Francesc Solanelles

    Centre de Mecanització Agrària

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram