boto retorn a inici
MENÚ
LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA SOSTENIBLE (PAS) VALORARÀ L'ESFORÇ EN SOSTENIBILITAT DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES
La Producció Agrària Sostenible de Catalunya (PAS) és el sistema productiu que permet avaluar, classificar i reconèixer les explotacions agràries catalanes segons el seu nivell de sostenibilitat, des de la triple vessant (ambiental, econòmica i social), de forma objectiva i quantitativa. És una oportunitat per […]
LA SEMBRA DE CULTIUS CAPTADORS DE NITROGEN REDUEIX LA CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES PER NITRATS
La sembra d’un cultiu captador de nitrogen després del blat de moro pot evitar significativament el rentat de nitrats del sòl i reduir la seva arribada als nivells del sòl a on hi ha les reserves d’aigua. Els cultius captadors de nitrogen són cultius secundaris […]
LA CERTIFICACIÓ DE LLAVORS A CATALUNYA
El material vegetal, en concret les llavors, és una eina essencial de l’activitat agrícola ja que determina la capacitat productiva dels cultius. En aquest sentit, la llavor certificada es presenta com una bona alternativa que garanteix els paràmetres de qualitat. La producció de llavor certificada […]
EL PES DE MIL GRANS: UN ELEMENT IMPORTANT A CONSIDERAR EN LES NOSTRES SEMBRES
La tendència general del sector en sembres de cereal i colza és sovint de parlar de densitats de sembra en kg/ha. Això, tot i ser una mesura, pot comportar diferències importants en quantitat de llavor per m2 segons la llavor de que disposem, d’un any […]
ELS SISTEMES AGROFORESTALS COMBINATS: PRODUIR MÉS I MILLOR EN TEMPS D’INCERTESA
En el context actual d’incertesa econòmica, volatilitat de preus i vulnerabilitat climàtica, convé replantejar els models productius per aprofitar els nostres recursos d’una manera més eficient. Els sistemes agroforestals són una oportunitat per millorar la sostenibilitat econòmica i ambiental de les explotacions agràries. Gràcies a […]
RESULTATS DELS ASSAIGS DE SOJA EN SEGONA DATA DE SEMBRA EN MANEIG CONVENCIONAL I ECOLÒGIC
La soja s’adapta molt bé com a segon cultiu en una rotació anual degut a que el seu cicle ens permet arribar a collita al mes l’octubre amb un contingut d’humitat del gra més reduït que altres cultius com el blat de moro. En el […]
COMPORTAMENT DE LA SOJA EN DIFERENTS MARCS DE SEMBRA
El marc de sembra o separació entre files en el cultiu de la soja, en determinades ocasions no és una qüestió menor i ens pot facilitar el maneig del cultiu. Amb els resultats obtinguts fins la campanya 2021 en diversos assaigs de marc sembra duts […]
PAC 2023-2027: CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Un dels principals elements de la nova Política Agrària Comuna per al 2023 – 2027 és la introducció de plans estratègics a escala dels Estats membres: els governs podran adaptar les intervencions a les necessitats agràries i en cooperació amb les diferents regions. A més, […]
REDUCCIÓ DE LABOREIG EN EL CULTIU DEL PANIS
El panís, juntament amb l’alfals, és un dels cultius principals als regadius de la vall de l'Ebre. Els sistemes de preparació del sòl són intensius i basats en diverses passades de maquinària amb eines de volteig (arreus de pales i grades de discos), labors verticals […]
COMPORTAMENT DE DIFERENTS CULTIUS DE COBERTURA D’ESTIU EN REGADIU
Els cultius de cobertura d’estiu poden ser interessants en determinades situacions. Els CC són cultius secundaris que, en la majoria dels casos, no pretenen augmentar la producció directament però ho poden aconseguir indirectament si se’n fa un bon maneig, representant un pas més en la […]
LA COBERTA VEGETAL DE FENIGREC
El fenigrec (Trigonella foenum-graecum) és una planta farratgera anual que es pot emprar com a adob verd gràcies a la seva gran capacitat de fixació de nitrogen atmosfèric. És una planta molt ben adaptada a les nostres condicions agroclimàtiques. Té una bona capacitat de lluita […]
LA VEÇA EN COBERTA VEGETAL
Una coberta vegetal de veça sembrada a la tardor pot beneficiar els cultius d’estiu exigents en nitrogen ja que és capaç de capturar i alliberar aquest element. La implantació d’aquesta lleguminosa anual també permet controlar les herbes adventícies i protegir i millorar el sòl. Les […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram