boto retorn a inici
MENÚ
IMPLANTACIÓ DE CULTIUS COBERTORA EN CAMPS D’ARRÒS
L’arròs es cultiva a Espanya exclusivament en monocultiu, però, recentment, afavorit per les condicions de maneig de l’aigua els mesos de tardor i hivern s’ha plantejat introduir cultius de cobertora durant els mesos en què els arrossars estan sense cultiu amb l’objectiu d’aportar millores agronòmiques […]
L’APLICACIÓ DE FITOSANITARIS AMB DRONS
Els drons en tasques agrícoles tenen un ampli ventall d’usos com l’aplicació de fitosanitaris, el monitoratge dels cultius, vigilància de parcel·les o per fer la sembra entre d’altres. L’èxit d’aquesta versatilitat prové del fet que una mateixa aeronau es pot utilitzar per a diferents tasques […]
EFICÀCIA DELS PRODUCTES BIOESTIMULANTS EN EL CULTIU DE BLAT TOU
Durant els darrers anys i amb la nova transició cap a les pràctiques més sostenibles, el mercat dels productes bioestimulants s’ha estès de manera accelerada, tot i això, degut a múltiples factors, l’eficàcia d’aquests productes continua sent incerta. Els bioestimulants estan classificats com a productes […]
LA TRIPLE VESSANT DE LA SOSTENIBILITAT DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA SOSTENIBLE (PAS)
El perquè Amb les projeccions de creixement de la població i del PIB per càpita, es preveu la necessitat d’incrementar la producció d’aliments en un 60%, respecte a les collites entre 2005 i 2007. I, molt probablement, aquesta necessitat s’abordarà optant per l’increment de la […]
COBERTURA MÍNIMA DEL SÒL EN LA NOVA PAC
La nova PAC que enguany s’ha encetat ha portat l’establiment d’unes mesures de condicionalitat reforçada respecte als darrers anys. Formen part de la condicionalitat reforçada les Bones Condicions Agràries i Mediambientals (BCAM) definides al Reial Decret 1049/2022. Aquesta norma estableix 10 BCAM, i una de […]
EL QUADERN INTEGRAT D’EXPLOTACIÓ
El Quadern Integrat d’Explotació és una eina proporcionada pel DACC que serveix per a registrar electrònicament diferents  activitats que es realitzen en una explotació agrícola en matèria de tractaments fitosanitaris, fertilització, regs, collita … per introduir informació de les explotacions que s’hagi de consignar per […]
LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA SOSTENIBLE (PAS) VALORARÀ L’ESFORÇ EN SOSTENIBILITAT DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES
La Producció Agrària Sostenible de Catalunya (PAS) és el sistema productiu que permet avaluar, classificar i reconèixer les explotacions agràries catalanes segons el seu nivell de sostenibilitat, des de la triple vessant (ambiental, econòmica i social), de forma objectiva i quantitativa. És una oportunitat per […]
LA SEMBRA DE CULTIUS CAPTADORS DE NITROGEN REDUEIX LA CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES PER NITRATS
La sembra d’un cultiu captador de nitrogen després del blat de moro pot evitar significativament el rentat de nitrats del sòl i reduir la seva arribada als nivells del sòl a on hi ha les reserves d’aigua. Els cultius captadors de nitrogen són cultius secundaris […]
LA CERTIFICACIÓ DE LLAVORS A CATALUNYA
El material vegetal, en concret les llavors, és una eina essencial de l’activitat agrícola ja que determina la capacitat productiva dels cultius. En aquest sentit, la llavor certificada es presenta com una bona alternativa que garanteix els paràmetres de qualitat. La producció de llavor certificada […]
EL PES DE MIL GRANS: UN ELEMENT IMPORTANT A CONSIDERAR EN LES NOSTRES SEMBRES
La tendència general del sector en sembres de cereal i colza és sovint de parlar de densitats de sembra en kg/ha. Això, tot i ser una mesura, pot comportar diferències importants en quantitat de llavor per m2 segons la llavor de que disposem, d’un any […]
ELS SISTEMES AGROFORESTALS COMBINATS: PRODUIR MÉS I MILLOR EN TEMPS D’INCERTESA
En el context actual d’incertesa econòmica, volatilitat de preus i vulnerabilitat climàtica, convé replantejar els models productius per aprofitar els nostres recursos d’una manera més eficient. Els sistemes agroforestals són una oportunitat per millorar la sostenibilitat econòmica i ambiental de les explotacions agràries. Gràcies a […]
RESULTATS DELS ASSAIGS DE SOJA EN SEGONA DATA DE SEMBRA EN MANEIG CONVENCIONAL I ECOLÒGIC
La soja s’adapta molt bé com a segon cultiu en una rotació anual degut a que el seu cicle ens permet arribar a collita al mes l’octubre amb un contingut d’humitat del gra més reduït que altres cultius com el blat de moro. En el […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram