La presència de males herbes en els camps de blat de moro, un cop aquest ha emergit, poden ser la causa de pèrdues de rendiment. Es important controlar-les abans que provoquin pèrdues i, per a fer-ho, és disposa d’herbicides i de mètodes de control mecànic. 

Malgrat la dificultat  de predir les possibles pèrdues derivades de la presència de males herbes al camp, s’accepta que la seva presència a partir de les 4 fulles del blat de moro pot causar una disminució significativa del rendiment potencial del cultiu. Per aquest motiu es recomana, en els casos que sigui possible, controlarles abans d’aquest estadi del blat de moro. 

Entre els mètodes mecànics es pot fer menció de la grada de pues flexibles, sobretot per al control de males herbes dicotiledònies, o les binadores amb dits desherbadors, que permeten eliminar tot tipus de males herbes, tant entre files com a la fila de cultiu i que poden ser guiades de forma manual o bé per sistemes de guiatge per càmeres o GPS. 

Pel que fa als mètodes químics existeixen nombrosos herbicides per al control de les diferents males herbes presents al camp (Taula 1) 

Per regla general cal tenir en compte les següents consideracions en les aplicacions en postemergència del cultiu: 

  • Alguns dels herbicides utilitzats en preemergència poden ser utilitzats en post precoç del cultiu. 
  • És important fer una prospecció del camp per tal d’identificar les males herbes presents i poder decidir el tractament més adequat. D’igual manera es recomana avaluar les eficàcies del tractament, el que ens pot ajudar a detectar errors de tractament, resistències insipients o la infestació de males herbes invasores com la presència d’Amaranthus palmeri Sicyos angulatus L.  que en cas de ser detectades es recomana donar avís al Servei de Sanitat Vegetal. 
  • No repetir el mateix herbicida que l’any anterior.  En les zones on encara no s’han generat resistències a herbicides de postemergència, per allargar la vida d’aquests productes, es recomana alternar cada any herbicides de grups químics (grups HRAC a la taula) diferents. 
  • Condicions d’aplicació. Com en les aplicacions de preemergència s’han d’aplicar aquests productes en correctes condicions, entre elles es recomana no aplicar amb vents superiors al 2,5 m/s, temperatures superiors al 25 ºC o humitats relatives inferiors a 50%. S’han d’escollir els broquets que permetin reduccions de deriva mantenint les eficàcies en aquest moment d’aplicació. 

Els herbicides autoritzats en postemergència del blat de moro a abril de 2020 són els següents: 

JOSEP Mª LLENES

Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal

DARP

JOSEP Mª MONTULL

Departament d'Hortofructicultura Botànica i Jardineria

UdL

ANDREU TABERNER

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin