boto retorn a inici
MENÚ

DESHERBATGE EN POSTEMERGÈNCIA TARDANA DE CEREALS D’HIVERN

Dimecres, 28 de febrer 2024

El desherbatge en postemergència tardana (a partir de l’afillolat) acostuma a tenir com a objectiu principal el control de males herbes dicotiledònies.  L’elecció del producte a utilitzar dependrà de les condicions d’aplicació i  també de l’estadi fenològic de les males herbes i del cultiu.

El desherbatge en postemergència permet raonar millor els tractaments amb herbicida i adaptar-los a la flora i al nivell d’infestació dels camps. Són múltiples les opcions disponibles en aquest moment d’aplicació. Normalment es prioritzen els estadis fenològics més precoços per tal d’aconseguir bones eficàcies.

Malgrat tot, per manques d’eficàcia en els tractaments realitzats en preemergència o postemergència primerenca pot ser necessària una aplicació en estadis més avançats per a mantenir netes les parcel·les. També pot ser necessari per controlar algunes dicotiledònies plurianuals com els cards o les corretjoles.

Les condicions extremadament seques d’aquests darrers anys dificulten un desenvolupament vegetatiu normal del cereal, que té menys capacitat de competir amb les males herbes, el que amb les pluges de primavera pot donar lloc a l’aparició de males herbes d’estiu que s’hagin de controlar en moments avançats del cultiu per evitar problemes en el moment de recol·lecció i evitar la recàrrega del banc de llavors.

La major part d’herbicides que es poden utilitzar en aquesta etapa pertanyen al Grup 4 (Antic O) de l’HRAC. Per tant son herbicides auxínics. Tot i que les formulacions amb que es comercialitzen han millorat la problemàtica de la seva volatilitat, cal tenir cura de no afectar a cultius veïns. Si aquests productes s’apliquen en estadis del cereal molt avançats poden provocar danys al cultiu que en alguns casos poden ser importants. S’ha de tenir en compte els estadis màxims d’aplicació indicats a l’etiqueta del producte.

Alguns herbicides que poden ser aplicats en la l’etapa de postemergència precoç especialment algunes sulfonilurees Grup 2 (Antic B) de l’HRAC tenen una finestra d’aplicació més àmplia i poden ser utilitzats fins estadis més avançats. S’ha de llegir l’etiqueta del producte en cada cas per tal de fer una aplicació correcta.

Així mateix, cal tenir en compte que s’estan incrementant els problemes de control de Kochia scoparia i s’estan trobant biotips resistents a herbicides dels grups 2 y 4, a més del glifosat. Encara que normalment ens fixem en aquesta espècie poc abans de la collita, ja s’han trobat naixences abundants. Per la qual cosa, ja es pot actuar contra aquesta espècie y així evitar problemes de cara al temps de la collita.

Condicions d’aplicació de l’herbicida

En zones amb cultius sensibles es important extremar les precaucions per evitar danys en els cultius adjacents.
Cal aplicar preferentment amb la mala herba en creixement actiu sense molt estrès per sequera, amb temperatures superiors als 7ºC i inferiors als 25ºC i preferentment amb humitats relatives superiors al 60%. Evitar els tractaments amb vents superiors als 1,5 m/s.
No acostuma a ser necessari utilitzar broquets que generin gota fina per tenir un gran recobriment, n’hi ha prou amb broquets que proporcionin gota de mida mitjana. És per això que una bona opció de tractament és utilitzar baixes pressions, entre 1,5 i 2,5 bar amb broquets de ventall pla ja que així es redueix el risc de deriva. Hem de tenir en compte que hi ha herbicides d’absorció foliar que poden baixar la seva eficàcia si s’apliquen amb broquets d’injecció d’aire per la qual cosa hem de consultar al fabricant.

Els herbicides autoritzats en postemergència tardana dels cereals són els següents:


AUTORS

  • Josep Mª Llenes

    Unitat de Malherbologia Servei de Sanitat Vegetal. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

  • Josep Mª Montull

    Grup de Recerca de Malherbologia i Ecologia Vegetal. Universitat de Lleida

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram