boto retorn a inici
MENÚ
FACTORS QUE INFLUEIXEN EN LA PROGRAMACIÓ DEL REG
Què passa perquè un conreu requereixi més o menys aigua? Sempre li hem d’aportar el mateix volum d’aigua de reg? El reg agrícola es fonamenta a aportar les necessitats hídriques que té al llarg del cicle de creixement d’un conreu i no són satisfetes per […]
COM MILLORAR L’EFICIÈNCIA DEL REG EN BLAT DE MORO EN EL CONTEXT DE SEQUERA ACTUAL
La disponibilitat d’aigua en el cultiu de blat de moro pot condicionar la seva productivitat. Amb un reg eficient podem optimitzar el potencial productiu a l’hora que gestionem eficientment aquest recurs escàs, i més en el context actual de sequera. Podem millorar l’eficiència del reg […]
EL PERTE DE DIGITALITZACIÓ DE L’AIGUA DE REGADIU
En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PERTE) del Govern espanyol, hi ha recursos econòmics, gestionats pel Ministerio para la transición ecològica y el reto demografico (MITECO)  per invertir en la digitalització del cicle de l’aigua en els diferents usos de la […]
ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA GESTIÓ DEL REG EN CEREALS D’HIVERN
Davant la situació anòmala que estem vivint, rebem de manera continuada reduccions de dotacions de l’aigua de reg, que cada cop ens complica més poder fer una conducció dels conreus i obtenir un rendiment esperat i un benefici que permeti la viabilitat de l’explotació agrària. […]
FRACCIÓ LÍQUIDA DE PURINS APLICADA MITJANÇANT EL REG
Les dejeccions ramaderes són un fertilitzant orgànic de qualitat, però la intensificació de la ramaderia en determinades zones del territori comporta la necessitat de buscar alternatives de maneig més sostenibles. Algunes de les solucions passen per tractar les dejeccions ramaderes i obtenir productes diferents que […]
FINS A QUIN PUNT LES VARIETATS DE BLAT DE MORO DE CICLE MÉS CURT ENS PODEN AJUDAR A FER FRONT A UNA MENOR DISPONIBILITAT D’AIGUA?
El blat de moro és un dels cultius d’estiu que té unes majors necessitats d’aigua i que a la vegada tolera pitjor l’estrès hídric. Una de les opcions que s’apunta per fer front a un menor subministrament d’aigua és la sembra de cicles més curts […]
CULTIUS D’ESTIU DE REGADIU QUE ENS PODEN AJUDAR A FER FRONT A UNA MENOR DISPONIBILITAT D’AIGUA
La situació dels embassaments de Catalunya posa de manifest la fragilitat de l’abastament hídric pels diferents usos i, en especial, per l’aigua destinada a la producció d’aliments. La situació, a dia d’avui i segons les previsions disponibles, fan preveure que ens acostem a la sequera […]
LA MODERNITZACIÓ DELS CANALS D’URGELL
El regadiu dels Canals d’Urgell, amb un àmbit d’unes 87.000 ha dins de la província de Lleida, a cavall de les comarques del Segrià, Pla d’Urgell, Noguera, Garrigues i Urgell, rega actualment unes 69.100 ha. A part del subministrament del regadiu, aquesta xarxa també abasteix […]
MANTENIMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ DE REG EN FRONT LES GELADES
L’aigua quan es congela augmenta de volum i pot produir ruptures o deformacions en les instal·lacions de reg i els seus components. L’objectiu principal del manteniment contra gelades és drenar les canonades i elements accessoris del reg per traure del seu interior l’aigua susceptible de […]
ENCAIX DEL BLAT TOU MILLORANT EN ALGUNES ZONES DELS REGADIUS DEL SEGARRA GARRIGUES
L’interès de la producció de blat millorant varia depenent de la zona productora. Aspectes com el rendiment, la qualitat, el sobrepreu que es pot obtenir per la venda del gra, etc. en determinen les possibilitats de la introducció del seu cultiu. En una parcel·la de […]
MANTENIMENT DE LA INSTAL.LACIÓ DE REG
Una instal·lació de reg en parcel·la es dissenya tenint en compte les especificitats de cada finca i conreu, garantint un subministrament d’aigua i adob amb la màxima eficiència i uniformitat. L’objectiu del manteniment és assegurar al llarg del temps aquestes condicions inicials de subministrament i […]
LA MODERNITZACIÓ DELS REGADIUS
El fet d’obtenir una major rendibilitat dels conreus unit a la limitada disponibilitat d’aigua fa necessària la modernització dels regadius per tal de fer sostenibles les explotacions agrícoles des de tots els punts de vista. D’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram