boto retorn a inici
MENÚ

Aplicació dels purins en cobertora en els cultius d’hivern

Divendres, 5 de febrer 2016

És el moment adequat per aplicar purins en cobertora. Per decidir la dosi cal conèixer la riquesa en nutrients mesurant la conductivitat. Els equips amb mànegues o tubs penjants permeten aplicacions homogènies i de dosis més baixes. La dosi a aplicar pot oscil·lar entre 60 i 100 kg N/ha. Si tenim un purí d’una riquesa de 4 kg N/m3 i esperem un rendiment del blat de 5 t/ha, s’hauran d’aplicar 20 m3/ha en cobertora.

Purins cob_Butll.1 feb16_versió final
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram