boto retorn a inici
MENÚ
EL VISOR AGROFORESTAL i3 ENS POT AJUDAR A MILLORAR LA RENDIBILITAT DELS CULTIUS I A SER MÉS RESPECTUOSOS AMB EL MEDI AMBIENT
La teledetecció permet obtenir dades terrestres des de sensors instal·lats en dispositius aeris i satèl·lits. Generen imatges que poden ser tractades amb diferents índexs de vegetació. Directament, aquestes imatges no proporcionen valors de la productivitat del nostre cultiu o de la quantitat de fertilitzant a […]
NOVA EINA PER A CALCULAR EL NITROGEN QUE PORTA L’AIGUA DE REG
L’eina permet estimar la quantitat de nitrogen total aportada amb l’aigua de reg i l’efectiva a la zona de les arrels en funció del sistema de reg, de la profunditat i del tipus de sòl. L’Oficina de Fertilització del portal RuralCat ha desenvolupat una eina que permet calcular […]
QUÈ ÉS UN PLA D’ESTALVI D’AIGUA ?
El Pla Especial d’actuació en situació d’alerta i eventual Sequera (PES), estableix que els titulars dels aprofitaments d’aigua per a usos que no siguin per a abastament de població han de reduir els seus consums respecte a la situació de normalitat en els percentatges establerts […]
ENTRA EN FUNCIONAMENT LA PLATAFORMA DE GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES I LA FERTILITZACIÓ: eDERAN
En aquesta primera versió de la plataforma les persones propietàries de les terres poden consultar la relació de les seves parcel·les i veure, entre altres, si aquestes formen part d’algun Pla de gestió de dejeccions ramaderes. El passat 14 de juliol es va posar en […]
APRÈN A UTILITZAR L’EINA DE RECOMANACIONS DE REG DE RURALCAT
Un dels pilars en la gestió correcta de l’aigua de reg és determinar quines són les necessitats de reg dels cultius i quina programació de reg s’ajusta a aquestes necessitats. Per a poder programar el reg existeix diferents models de càlcul o eines de decisió […]
Más que una simple imagen aérea: Oportunidades y desafíos en teledetección
La teledetección se puede definir como la “adquisición de información a distancia, sin tener contacto directo con el objeto estudiado”. En agricultura, la teledetección puede ser tan simple como el reconocimiento de un cultivo desde la ventanilla del coche, pero en los últimos años, el […]
N-COLZA: Una eina per a calcular la fertilització nitrogenada en cobertora de la colza
La biomassa a sortida d’hivern és un bon indicador del nitrogen absorbit pel cultiu i permet estimar la quantitat de nitrogen que necessita cada parcel·la. Aquesta eina en format de full de càlcul, que us podeu descarregar, és una ajuda per decidir la dosi de nitrogen a aplicar en […]
El Visor Agroforestal i3 posa a disposició del sector imatges del satèl·lit Sentinel-2
El Visor Agroforestal i3 (Índexs Instantanis d’Imatges) (https://visors.icgc.cat/i3/) permet als agricultors la visualització d’imatges Sentinel-2 i la opció de determinar lavariabilitat de finques agrícoles a través de la utilització dels índexs NDVI i MSAVI. https://visors.icgc.cat/i3/ Aquesta eina de consulta ha estat desenvolupada per l’Institut Cartogràfic i […]
Agricultura de precisió : Els mapes de collita
Els mapes de rendiment es basen en la recollida de dades georeferenciades de producció i altres paràmetres com la humitat en el moment de la collita. Són de gran utilitat per interpretar resultats, analitzar-los i prendre decisions d’una manera més exacta i dirigida. Aquesta tecnologia […]
Les eines informàtiques faciliten la traçabilitat i ajuden en la gestió de l’explotació agrícola
La traçabilitat s’ha convertit en un factor clau en el dia a dia de les explotacions agrícoles. Portar un bon registre, ordenat i rigorós, de les sembres, treballs del sòl, tractaments fitosanitaris, fertilitzacions i comercialització no és fàcil. Per sort, disposem de diverses eines informàtiques que […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram